Agile Security - att koda säkert med SDL och TFS

Säkerhet är inte ett verktyg eller en patch, utan en process. Att arbeta proaktivt och strategiskt  med säkerhet i utvecklingsprojekt reducerar antalet sårbarheter och dess kostnader. Att implementera säkerhet som en naturlig del i utvecklingsprocessen gör det även möjligt att mäta säkerhetsnivån i applikationen under dess livscykel.

Den 17 maj arrangeras seminariet ‘Agile Security - Att koda säkert med Security Development Lifecycle och Team Foundation Server’ i Microsofts lokaler i Akalla. Under en halvdag demonstrerar Sergio Molero och Michael Ginart från Concrete IT hur SDL praktiskt kan implementeras i alla faser i en applikations livscykel med hjälp av Team Foundation Server,  MSF-Agile plus Security Development Lifecycle Process Template och diverse andra verktyg för säkerhetsanalys av källkod och testning av säkerhet. Anmäl dig till Agile Security här.

Du kan också lyssna på en intervju med Sergio Molero om om seminariet.