Azure Summit i Malmö 3 mars

 

Windows Azure - molntjänster på ny nivå!

Jayway och Microsoft bjuder in till en heldag om Windows Azure. Dagen vänder sig till dig som är tekniskt engagerad i utveckling, där du antingen redan idag använder Windows Azure eller överväger tekniken inför nya projekt.

Du får en genomgång från grunden av Microsofts molntjänster samt hjälp med designval och arkitektur för att skapa flexibla och skalbara tjänster. Dessutom bjuds det på lite mer specifika fördelar med AppFabric ServiceBus och praktiska erfarenheter från de projekt Jayway redan har hunnit genomföra.

Du anmäler dig här: Azure summit Malmö 2011

Sessioner:

Introduktion till Windows Azure

Dag König, Microsoft

Windows Azure, namnet på Microsofts molnplattform, är en läcker verktygslåda full med funktioner för att kunna utveckla och köra applikationer i molnet. I den här presentationen ger Dag König en övergripande sammanfattning över de olika delar och hur de hänger ihop. Vi kommer också att svara på frågan: Varför är molnet viktigt?

Demonstration av Windows Azure

Dag König, Microsoft

Som uppföljaren till den föregående sessionen demonstrerar Dag König flera av delarna i Windows Azure. Koncentrationen kommer att ligga på de olika rollerna som finns och vilka sätt man sparar information i molnet.

Azure best practices

Robert Folkesson, Microsoft

Vad behöver du tänka på när du designar din arkitektur för skapa skalbara och flexibla tjänster i Windows Azure? Hur skiljer sig molnplattformar från traditionella plattformar och vilka mönster och best practices finns tillgängliga. I den här sessionen så undersöker vi hur begrepp och mönster som idempotens, tillståndslöshet och asynkron kommunikation hjälper dig skapa bättre lösningar i Windows Azure.

Azure AppFabric ServiceBus

Henrik Feldt, Jayway

I den här presentationen kommer Henrik Feldt att ge en introduktion till Azure AppFabric ServiceBus. Henrik kommer visa hur ServiceBus kan användas av dig till att skapa modern och effektiv mjukvara samtidigt som den ger dig möjligheten att återanvända dina existerande WCF-tjänste-investeringar, men han kommer också att visa en exempellösning och därtill ha en diskussion kring olika typer av arkitektur (tightly coupled RPC/XML, loosely coupled event-driven, CQRS, domain-driven design etc) som kan byggas upp kring de verktyg som finns för Azure.

Exempel från verkligheten

Peter von Lochow, Jayway

I den här sessionen kommer Peter att flytta fokus från det teoretiska till att prata om konkreta erfarenheter och insikter av Azure. De lärdomar som kommer presenteras är ett resultat från både greenfield- och brownfieldprojekt som Jayway genomfört. Vi kommer att behandla ämnen som konvertering från vanlig hostning till Azure, att till fullo utnyttja en WorkerRole, Continous Integration och Inversion of Control.

Tid och plats

· När: Torsdagen den 3:e mars.

· Frukost står framdukad från 08:30.

· Första sessionen börjar 09:00 och den sista slutar 15.30.

· Var: Malmö högskola

Schema

· 8.00 Frukost

· 8.30-9.20 Första sessionen

· 9.45-10.35 Andra sessionen

· 11.00-11.50 Tredje sessionen

· 11.50-13.00 Lunch

· 13.00-13.50 Fjärde sessionen

· 14.10-15.00 Femte sessionen

Du anmäler dig här: Azure summit Malmö 2011