Mönster för skalbara och dynamiska molntjänster–presentation från Azure Summit Malmö

Igår medverkade jag på Azure Summit Malmö tillsammans med Dag König samt Peter von Lochow och Henrik Feldt från Jayway. Tack till alla som var där för en mycket intressant dag med många bra diskussioner!

Här finns bilderna från min presentation ‘Mönster för skalbara och dynamiska molntjänster’.

Mitt exempelprojekt med icke-idempotent Worker Role finns här.

Jag visade även ett exempel på hur du dynamiskt kan välja vilken kod som ska exekveras i en Worker Role, samt hantera meddelanden som inte är kända (poison . Exemplet ‘Dynamically Loading Types to Process Images’ finns beskrivet här. Du kan ladda hem källkoden här.

För att hantera ‘Retry’-funktionalitet rekommenderar jag att du tittar på ‘Transient Conditions Handling Framework’ samt bloggposter från vårt Customer Advisory Team som tagit fram ramverket som beskriver hur du använder ramverket och best practices kring Entity Framework:

Best Practices for Handling Transient Conditions in SQL Azure Client Applications

SQL Azure and Entity Framework Connection Fault Handling