Silverlight 4 RTW (Released to Web)

Silverlight-4-Is-Here-Get-Started-NowIdag gjordes Silverlight 4 runtime för PC och Mac tillgänglig via silverlight.net

Silverlight 4 innehåller ett ton nyheter och förbättringar: bland annat bättre stöd för utskrifter, större möjligheter när du kör utanför webbläsaren som COM-interop, Offline DRM-skydd för media och en ny webbläsar-kontroll. Silverlight-teamet har också gjort stora prestandaförbättringar i själva runtimen och den stödjer även vissa nyheter från .NET 4 som den nya ‘dynamic’-typen och MEF.

Tim Heuer har tidigare skrivit en ypperlig genomgång av de många nyheterna I Silverlight 4:

Även vad gäller verktygen för utvecklare och designers har det skett en hel del: du har nu en fullfjädrad WYSIWYG-editor I Visual Studio 2010 samt en ny Expression Blend-version att arbeta med som interaktionsdesigner.

Här finns verktygen tillgängliga:

Silverlight 4 Tools RC for Visual Studio 2010 (inkluderar WCF RIA Services RC)

Expression Blend 4 RC

Silverlight 4 Toolkit April 2010 Release

Som du ser så står fortfarande ‘RC’-beteckningen, d.v.s Release Candidate, kvar på verktygen, Men Silverlight 4 HAR släppts och verktygen kan användas för produktion – även om en slutgiltig RTM kommer för dessa inom ca. en månad (anledningen är att de olika teamen naturligtvis har ett beroende till att runtime:n ska vara klar innan de kan göra sina slutgiltiga tester).

Om du undrar över Windows Phone 7-utveckling  (som ju också kan baseras på Silverlight) så har inte någon ny version av verktygen släppts ännu som fungerar med den släppta versionen av Visual Studio 2010 – men detta är också på gång.