Aktualizace Update Rollup 1 pro Exchange 2010 SP2 je k dispozici

V minulých dnech Exchange CXP tým uvolnil Update Rollup 1 for Exchange Server 2010 SP2 ke stažení na Microsoft Download centru.

Aktualizace obsahuje opravy problémů nahlášených uživateli a objevených při interním testování do vydání Update Rollupu 1. Pro podrobnější informace o Update Rollupu 1 pro Exchange Server 2010 SP2 navštivte článek znalostní báze KB 2645995.

Pozn.: Některé z níže uvedených odkazů ještě nemusí být funkční, v tom případě prosíme o strpení a vyzkoušení daného linku později.

Zvláštní pozornost zaslouží následující opravy, které jsou součástí Update Rollup 1:

  • New updates for Dec DST - Exchange 2010 - SP2 RU1 - Display name for OWA.
  • 2616230 Exchange 2010 CAS server treats UTF-7 encoding NAMESPACE string from CHS Exchange 2003 BE server as ASCII, caused IMAP client fails to login.
  • 2599663 RCA crashes when recipient data is stored in bad format.
  • 2492082 Freebusy publish to Public Folders fails with 8207 event.
  • 2666233 Manage hybrid configuration wizard won't accept domains starting with a numeral for FOPE outbound connector FQDN.
  • 2557323 "UseLocalReplicaForFreeBusy" functionality needed in Exchange 2010.
  • 2621266 Exchange 2010 Mailbox Databases not reclaiming space.
  • 2543850 Exchange 2010 GAL based Outlook rule not filtering emails correctly.

Upozornění: Pokud používáte Forefront Protection for Exchange, je nutné, abyste před samotnou aplikací Update Rollup 1 a následně po aplikaci spustili následující příkazy v příkazové řádce ve ForeFront adresáři. Bez těchto kroků vám po aplikaci nenastartují služby Exchange Information Store a Transport.
Před instalací aktualizace deaktivujte ForeFront pomocí následujícího příkazu:
fscutility /disable
Po instalaci aktualizace ForeFront opět aktivujte následujícím příkazem:
fscutility /enable