Co IT-týden dal: Slamněnný-natý-itý-ičitý-ičný-ečný-ový-istý-ičelý vdovec

Tomáš > Náš Karel František měl včera svátek.....a o přání si pěkně drze řekl na sociální síti.....a také byl celý týden doma sám bez rodiny, takže jeho kalendář zobrazoval celý týden ve večerních hodinách samý "Private appointment". A abych na něj prásknul ještě něco navíc, dokonce nám i vařil....jakousi panenku se spoustou francouzských a jiných rafinovaných obratů, které z obyčejného masa s bramborami udělají megaluxusní pokrm s aspirací na "Mišelinskou" hvězdu. KFL-ův týden je prostě jeden velký příběh.

Nejhorší na tom je, že cokoli sem po tak famózní jízdě svého kolegy napíšu, bude pouhopouhou šedí. A ono tomu skutečně tak je :-). Tento týden jsem finišoval svojí práci na nominacích a renominacích a docela jsem velebil online translátory, které mi pomáhaly s jazyky, jako řečtina, rumunština, maďarština, lotyšština, slovinština, srbština. Například hledat v maďarštině na jednom portálu, kde se přesně nachází seznam všech autorů, je bez překladače takřka nemožné.

No a to je z mé strany všechno. Docela by mě zajímalo, co KFL v hlavě vydumal na základě CITD z minulého týdne, ve kterém si vzal na paškál historii našeho malého bulváru.

XSY > Wá zlfyíz, žr wr snwa, xqlž xbyrtn ilžinaí išrpuab gb, pb n) avxbub armnwízá, o) araí qůibq gb fířvg irřrwaě. Nyr ohqvž. Nab, žran fv ilenmvyn an cáe qaí f zeňbhfrz celč, n gnx wfrz fv ancyáabiny cebtenz an ibyaé irčrel. An gbzgb zífgě olpu eáq cbmanzrany, žr fibh žrah (n ghqíž v zngxl borpaě) boqvihwh mn gb, žr fiůw iršxreý čnf geáií f cepxrz n grql ban ol fv arwyécr mnfybhžvyn aěwnxé gb ibyab :). Avpzéaě glgb šyrpurgaé zlšyraxl zv avwnx aroeáavyl fv fié irčrel řáqaě hžíg :). Hž fr gěšíz an iíxraq, nž gb řáqaě qbfcíz (fanq).

N cenpbiaě? Nav avp zbp mnwízniéub. Fanq wra, žr iáabčaí fbhgěž ohqr n uyniaí prabh ohqr mnřímraí JC7 n cáe qbcebibqaýpu pra fr anwqr gnxl.

Zvzbpubqrz... Xqlolfgr pugěyv iryxý gvšgěaý cynxág nepuvgrxghel Ulcre-I, cáe xhfů gnql wršgě záz. I ghgb puiíyv wr ahgaý bfboaí bqoěe, nyr cáe ghohfů zá wršgě qbenmvg cříšgí gýqra. Qrwgr iěqěg an zůw znvy (xnerys(ng)zvpebfbsg.pbz) n qbzyhiízr fr.

Znyý hcqngr: Qbhsáz, žr wfgr fr cbonivyv h yhšgěaí gbubgb grkgh, olť wfrz fv wvfg, žr iěgšvan m iáf cevapvc ebg gřvaápg švsel maá n ghqíž iáz cřvcnqar ahqaá ;). Gbzáš gb yhšgí hž ubqvah :).

Krásný poněkud vichrný ač stále teplý a příznivý víkend přejí,
Tomáš + XSY + Honza Šteberl (který nicnepsání zvolil jako svůj osobní anti-postoj :-))