Novinky v Internet Exploreru DC1

Pokud vyvíjíte moderní webové aplikace, zbystřete. Microsoft začal vydávat nové verze svého prohlížeče určené výhradně vývojářům. Otevírá se tak možnost sdělit vývojovému týmu, co se vám na implementaci nových standardů líbí nebo nelíbí. V čerstvě vydané verzi se objevuje WebDriver API, Gamepad API a zdokonaluje se podpora WebGL. Nástroje pro vývojáře F12 obsahují drobná vylepšení. Svůj názor na nové verze můžete sdělit buď prostřednictvím specializovaného webu, nebo přes Twitter.

clip_image001

Rozdíl tohoto vydání oproti minulým Developer Preview je v tom, že v současné době má vývojový tým připravenou svou infrastrukturu k tomu, aby vydával nové verze pro vývojáře pravidelně. Dá se tedy očekávat, že si budeme moci vyzkoušet nové techniky každých několik měsíců. V minulosti to bylo možné jen těsně před vydáním nové verze, a to pouze jednou nebo dvakrát krátce po sobě. Nová verze přitom vycházela zhruba jednou za dva roky.

Verze z IE Developer Channel jdou nainstalovat jak na Windows 8.1, tak i na Windows 7. Nenahrazuje stávající instalaci IE, obě verze mohou být současně na jednom systému. Zároveň nemění nastavení v registrech a drží si vlastní historii navštívených stránek. Zkrátka snaží se být od systému, na kterém běží, izolovaná. Využívá k tomu App-V, z čehož plyne, že tyto verze nejsou příliš vhodné pro měření výkonu.

clip_image002

Znatelného zlepšení vnitřních postupů se dočkala i oblast věnující svou pozornost vývojářům. Ti tak mohou sdělit své názory buď prostřednictvím Microsoft Connect, nebo přes Twitter na @IEDevChat. Jednou za čas se na něm konají chaty s vývojáři přes #AskIE.

WebDriver API

WebDriver umožňuje ovládat prohlížeč programem. Rozhraní, které to umožňuje, je standardizováno W3C. Protože programy třetích stran ovládající IE obsahovaly chyby, Microsoft vyhověl přání vývojářů a přišel s vlastní podporou. Můžete si stáhnout demo, které ukazuje použití z jazyka C#.

Gamepad API

Gamepad API umožní webové stránce reagovat vedle povelů z myši, klávesnice, či dotykové obrazovky i na gamepad. Své opodstatnění to má zejména na herní konzoli Xbox One. Na něm ale webové hry zatím spustit nejde, chybí mu podpora WebGL. Je to z toho důvodu, že IE běží z bezpečnostních důvodů izolovaně a nemá k hardwaru přímý přístup. Nezbývá než doufat, že se to časem s nějakým updatem změní a webové hry jako Runescapebude možné hrát i na Xboxu One.

WebGL

A u WebGL ještě chvilku zůstaneme. Jeho podpora se dále vylepšuje. Zrychlilo se vykreslování mnoha stejných objektů i trojúhelníků se společným vrcholem, přibyla podpora pro 16 bitové textury a pro proměnné v shaderu. Zvýšilo se také pokrytí Khronos testů z 93 na 97 %.

Nástroje pro vývojáře F12

Nástroje pro vývojáře se vylepšují neustále. Mezi poslední novinky patří nové pole pro rychlé přepnutí vykreslovacího režimu, které se zobrazuje v pravém horním rohu bez ohledu na tom, na jaké jste zrovna záložce.

Najít to správné místo v kódu, na které umístit breakpoint, je někdy zdlouhavé. Nově je však možné nastavit breakpoint na některou událost. Když nastane, vykonávání se zastaví ve vašem kódu na místě, které událost obsluhuje.

Další novinkou jsou trace points. Umožní vám logovat, když nastane nějaká událost. Je to užitečné v případech, kdy breakpoint událost přeruší, například mousemove. Místo nastavování breakpointu a zkoumání proměnných si je teď snadno můžete vypsat.

Další vylepšení se týkají záložek Paměť a Odezva uživatelského rozhraní , které vám umožní lépe procházet a filtrovat velká množství zaznamenaných dat.

Co přijde dál?

Techniky, které se chystají pro další vydání, můžete sledovat na stránce status.modern.ie. Poměrně hodně pozornosti se upíná na EcmaScript 6, který posune JavaScript blíže k moderním jazykům. Podpora JS iteratorspak umožní rozšířit TypeScript o asynchronní programování.

Cílem implementace WebSocket a SPDY bylo nasbírat dostatek zkušeností k práci na HTTP 2.0. Ten má přinést větší bezpečnost díky povinnému šifrování přenášených dat a větší rychlost díky možnosti přenášet najednou více souborů jedním spojením. Umožní také serveru kontaktovat klienta přímo, bez nutnosti čekat na jeho předchozí žádost. V současnosti může server poslat data klientovi jen v momentě, kdy si o ně zažádá.

Další informace najdete na webu devchannel.modern.ie.

- Václav Dajbych, MVP