Novinky v Office 365 – OneNote for Students and Teachers

Prostředí Office 365 prochází neustálými vylepšeními a přidáváním nových produktů jako například Office Video, Office Sway, Office Delve a další. Mimo tyto nové produkty, ale prochází tento informační systém mnoha vylepšeními v oblasti inovací v řekněme “ustálených” produktech jako je například Microsoft OneNote. V poslední době je společnost Microsoft zaměřena především na školní prostředí.

Obecně je velmi zjednodušena možnost pro studenty získat Office 365 prostředí / tenant zdarma pro potřeby vývoje (ZDE). Dále byl uvolněn tzv. „OneNote Staff Notebook for Education“, od kterého si mnozí slibují zlepšení kolaborace mezi vyučujícími a studenty v jejich třídách.

image

Tento produkt je založen na standardní technologii SharePoint 2013, který je v rámci Office 365 poskytován jako SharePoint 2013 Online a který na většině škol funguje v rámci podpory ze strany Microsoft. OneNote aplikaci je tak možné doinstalovat z Microsoft Storu a začít ji ihned využívat.

image

Co tato aplikace nabízí?

  • Místo pro kolaboraci – to znamená, že je možné vytvořit přehled v rámci předmětu, plán zkoušek, testů apod., je možné vést diskuze, případně vše doplnit o grafy, dokumenty a další prvky.
  • Knihovny – místo, kde je řízený přístup – většinou použitelný ze strany vyučujícího pro ukládání důležitých dokumentů pro studenty, případně pro ukládání různých podkladů pro jednotlivá cvičení
  • Osobní prostor pro každého studenta / člena konkrétního předmětu, pro který byl tento staff notebook vytvořen. Student tak má své osobní místo k realizaci s tím, že vyučující má k tomuto místu přístup – může tedy kontrolovat individuální odevzdávány souborů, může kontrolovat a upravovat individuální progres každého studenta a nastavovat tak rozdílný a individuální přístup k postupu v rámci vyučovaného předmětu.

O tom, že se snaží produkt OneNote doopravdy maximálně podpořit výukové prostředí svědčí i internetová adresa www.onenoteforteachers.com, kde je velké množství různých výukových materiálů pro vyučující. Je možné Zde projít mimo základních prvních krůčků s aplikací OneNote i několik různých scénářů pro konkrétní použití, nebo například zjistit, jak je možné využít OneNote pro administrativní pracovníky Vysokých škol.

image

Toto, řekněme upravení aplikace OneNote pro školní prostředí mi rozhodně dává smysl. Aplikace je použitelná již v základu pro veškeré psaní poznámek, má dotykovou podporu i podporu psaného textu, je možné v ní kombinovat veškeré možné informační zdroje například při psaní seminárních prací, je možné sdílet jednotlivé sešity, nebo jejich části s kolegy a tak začlenění do školního prostředí takovýmto způsobem – tedy částečným zakombinováním aplikací SharePoint a OneNote, které jsou již tak integrované od verze 2013 je jasným závěrem, ke kterému bylo skoro až nutné dojít.

Veškerým svým kolegům v oblasti výuky a vzdělávání toto řešení rozhodně doporučuji využít.

- Roman Nedzelský, redtoo s.r.o.