Richard modernizuje IT: hybridní úložiště a konec (roku)

Richard se rozhodl napsat dopis: „Můj milý Ježíšku. Přál bych si letos pod stromeček něco velikého, něco speciálního, něco co mě přinese nové poznání a také něco co mě posune zase o kus dál.“ Když se mezi svátky vydal Richard do své kanceláře, uviděl na stole ležet velikou krabici. Chodil v tichosti kolem krabice a prsty si mnul své pěstěné strniště, kterému pracovně říkal „December“. Po otevření krabice zůstal v úžasu stát. Na stole leželo zcela nové hybridní diskové pole od Microsoftu Storsimple 8100. Richard byl nadšen (?), ihned otevřel okno a hlasitě zvolal (do business vnitrobloku): „Děkuji ti Ježíšku!“. V tom se ve dveřích objevil finanční ředitel a pravil: „Ježíškovi neděkuj, tohle ti přinesl Santa Cloud.“

Hybridní diskové úložiště Storsimple je inteligentní pole (iSCSI), které využívá pro ukládání dat nejen své lokální disky, ale zejména cloud úložiště Microsoft Azure. Data, která jsou využívána a musí být k dispozici, jsou umístěna na rychlých SSD discích a méně používaná data jsou odsouvána na pomalejší lokální SAS disky. Pokud uložená data nejsou aktivně využívána, jsou automaticky přesouvána do cloud úložiště (archivace). Samozřejmě se diskové pole neustále stará o to, aby byla potřebná data vždy k dispozici a pokud je uživatelé žádají, jsou opět přesouvána na rychlejší vrstvy (auto tiering).

image
Obr. 1: Hybridní pole Storsimple

Richard má tak nyní k dispozici 40TB lokálně a 200TB v cloudu. Samozřejmostí je deduplikace. Jelikož se jedná o hybridní diskové pole, jeho správa probíhá primárně z cloud prostředí, tedy portálu pro správu Microsoft Azure (Storsimple Manager). Do tohoto prostředí lze registrovat všechna využívaná disková pole Storsimple a to nejen fyzická, ale také virtuální appliance, která jsou v Azure k dispozici. Při troše fantazie lze vytvořit celou řadu velice zajímavých scénářů pro řešení katastrofických událostí. Práce s polem je velmi snadná a případné klonování, zálohování nebo obnovy dat z jednotlivých oddílů jsou pomocí snapshot (local nebo cloud) technologie velice snadné a rychlé.

V následující části se Richard rozhodl představit pár základních operací s novým diskovým polem. Aktuálně Richard ve společnosti využívá jeden fyzický Storsimple 8100 a jednu virtuální appliance pro případ rychlé obnovy dat v záložní (cloud) lokalitě.

Tento „dárek“ udělal Richardovi větší radost, než Lego ze série „Build your own datacenter“, které měl pod stromečkem.

Vytváření a práce s oddíly

Veškeré konfigurační činnost a práce s oddíly jsou prováděny v portálu pro správu Microsoft Azure v části s názvem „Storsimple“ (kupodivu). Richard už samozřejmě provedl registraci zařízení do Storsimple Manager a proto je možné začít pracovat s oddíly. Data uložena v cloudu jsou šifrována klíčem, který je bezpečně uložen ve společnosti. Nikdo a nikdy se tedy k datům uloženým v cloudu bez vlastnictví tohoto klíče nebude moci dostat.

Všemi podstatnými operacemi s polem vás budou provázet průvodci nebo je pro určité operace možné využít PowerShell.

Nové oddíly jsou vytvářeny v části „Volume Containers“, kde je možné jednotlivé oddíly organizovat dle využití. Richard vybral volbu „Add a volume“, specifikoval název, požadovanou velikost oddílu a jeho využití (Archive nebo Primary).

image
Obr. 2: Vytvoření nového oddílu

Jelikož se jedná o iSCSI diskové pole (10Gbit), v dalších krocích byly definovány potřebné hodnoty právě pro iSCSI Initiatior (IQN), přístupová oprávnění k oddílu apod.

image
Obr. 3: Přehled vytvořených oddílů

Po dokončení průvodce jsme sledovali průběh a vyčkali na status „online“. Oddíl je vytvořen a stačí pomocí iSCSI připojit k požadovanému serveru.

Vytvoření politik pro zálohy a využití Cloud Snapshot

Zálohy jsou prováděny pomocí politik, které jsou vázané na dané zařízení. Richard tedy vlezl do konfigurace pole do části „Backup Policies“, kde jsou zobrazeny již vytvořené zálohovací politiky, jejich status, příští čas zálohy, plán apod.

image
Obr. 4: Přehled zálohovacích politik

Richard se rozhodl vytvořit novou politiku pro týdenní zálohu vybraného oddílu. Opět spustil průvodce, zvolil název politiky a vybral oddíl pro zálohu.

image
Obr. 5: Vytvoření nové politiku pro zálohu

V dalším kroku vybral typ zálohy, v tomto případě cloud snapshot. V naplánovaném čase tedy budou vytvářeny „snímky“ oddílu, které budou uloženy v cloudu a budou k dispozici v případě obnovy dat. Pak už je to klasika, tedy četnost, retence, plán startu, připrav se a hrajem.

image
Obr. 6: Konfigurace zálohy

Po výše zmíněné konfiguraci bude mít Richard k dispozici týdenní zálohu diskového oddílu po dobu jednoho roku. Krása stíhá nádheru. Není nic lepšího, než zálohu hned vyzkoušet. V dolním panelu tedy Richard vybral „Take Backup“ a následně „Local Snapshot“. Po potvrzení byla úloha ihned spuštěna. Přesunuli jsme se tedy do části „Jobs“ a zkontrolovali, že naše ruční úloha je ve stavu „Completed“. V této části je samozřejmě uvedena kompletní historie a průběh zálohovacích úloh.

Obnova smazaných dat

Nyní se podíváme, jak snadné je obnovit smazaná data pomocí Storsimple záloh. Navštívil jsem Richarda a sledoval jeho bezmezné nadšení. Usedl jsem tedy k jeho PC rozhodnut otestovat jeho fantastické a rychlé obnovy. Mezitím, co si Richard vařil čaj, jsem vybral adresář s názvem „FILMPO“ a smazal ho. Richard poté pravil: „Výborně, skvělé demo. Škoda jenom, že jsi mě nesmázl data na oddílu, který jsem už zálohoval.“ Chce to ještě trochu vyladit (sorry).

Otevřeli jsme oddíl, který je pravidelně zálohován, a z vybraného adresáře smazali data. Spustili jsme portál Microsoft Azure a přešli do správy Storsimple, konkrétně do části „Backup catalog“. V seznamu provedených záloh jsme vyhledali odpovídající položku a vybrali volbu „Clone“. Oddíl můžeme obnovit na stávající pole, jakékoliv jiné registrované pole nebo do virtuální appliance. Vybrali jsme stávající pole, zvolili název nového oddílu a potvrdili přístupy. Pak jsme pouze v úlohách sledovali průběh.

image
Obr. 7: Vytvoření kopie oddílu

Po dokončení úlohy jsme viděli ve správě oddílů naši kopii a mohli jsme ihned přikročit k obnově smazaných dat.

image
Obr. 8: Pohled na kopii oddílu

Další krok směřoval na server do části Computer Management a Disk Management. Klasická operace s disky, tedy Rescan Disks a náš oddíl je na serveru k dispozici ve stavu zálohy. Stačilo otevřít oddíl a smazaná data zkopírovat.

Obnova při poškození serverovny

Uvedený scénář obnovy je samozřejmě možný pouze v případě, že je stále k dispozici fyzické diskové pole. Co když ale nastane skutečně katastrofická situace, kdy přijdeme o celou lokalitu a tedy i fyzické pole? Pokud jsou pravidelně vytvářeny cloud snapshots oddílů, je vyhráno. Data i konfigurace pole jsou zálohovány v záložní Azure lokalitě. Jak se k nim ale dostat?

V lepším případě je k dispozici jiné fyzické diskové pole Storsimple a na něj provedeme obnovu, ovšem toto není případ Richarda. Právě z těchto důvodů je v Azure využívána Storsimple virtuální appliance, na kterou mohou být kompletní data obnovena a ihned zpřístupněna. I tento scénář Richard vyzkoušel.

Vybral ve správě své zařízení Storsimple a z dostupných operací zvolil „Failover“. V následujícím kroku vybral kontejner s oddíly, které bylo nutné obnovit na jiné zařízení.

image
Obr. 9: Volba oddílů pro failover

Dále bylo nutné vybrat cílové zařízení pro obnovu oddílů. Richard tedy volil virtuální appliance.

image
Obr. 10: Konfigurace failover

Po dokončení průvodce jsme opět sledovali průběh operace ve spuštěných úlohách. Jakmile byla úloha dokončena, obnovený kontejner s oddíly byl zobrazen na nově vytvořeném virtuálním diskovém poli. Zbývalo pouze pro vybrané oddíly zkontrolovat přístupy a případně definovat nové pro další servery.

image
Obr. 11: Oddíl na novém virtuálním zařízení

Zbývalo pouze připojit obnovený oddíl k serveru a všechna data byla ihned k dispozici i bez stávajícího fyzického diskového pole. Skutečná offsite záloha, reálný Disaster Recovery scénář v akci. Richarde, toto je „Sci-fi in real.“

image
Obr. 12: Připojení oddílu k serveru

Game over

Hybridní diskové pole Storsimple bylo posledním kamínkem mozaiky, kterou Richard poskládal během podzimu roku 2014. Představil nám základní proměnu a modernizaci datového centra. Nastínil možnosti, kterých lze dosáhnout na platformě Microsoft s využitím nejmodernějších technologií a hlavně s využitím cloudu. Došlo opravdu k významnému posunu v dostupnosti a výkonosti celého IT prostředí.

Není to ovšem konec, ale teprve začátek. Skutečný rozvoj služeb a aplikací teprve přijde. Na takto připravené prostředí budou zmigrovány všechny servery a aplikace, mnoho z nich bude upraveno a převedeno do cloudu nebo bude využito hybridních scénářů.

Děkujeme s Richardem všem, kteří s námi tento příběh sdíleli. Přejeme všem do roku 2015 hodně zdraví, štěstí, odvahy a minimum kompromisů!

Jan Matějka, MVP
www.mainstream.cz