Richard modernizuje IT: Úvod

Vítejte ve světě Richarda. Richard je borec, který už mnoho let pracuje jako administrátor jedné české (komerční) společnosti. Prošel si už mnoha změnami jak technologickými, tak koncepčními. Slyšel a viděl už mnoho vizí. Richard nyní stojí před novými úkoly, výzvami a zadáním. Společnost, kde pracuje, navštěvuje neustále celá řada dodavatelů prezentujících velké množství (skvělých, jak jinak) technologií a řešení, které zaručeně (dle jejich slov) přinesou usnadnění a zefektivnění jeho práce.

Ve společnosti, kde Richard pracuje, se v rámci neustálých úspor zmenšil IT team natolik, že většina činností dnes stojí na jeho bedrech. Musí se tak starat prakticky o veškerý HW, velkou spoustu aplikací a díky celé řadě „skvělých“ řešení dnes spravuje velké množství různorodých aplikací a systémů. Jeho pracovní režim je reaktivní a nejvíce ho v podstatě zaměstnává řešení akutních problémů a snaha udržet všechny systémy v provozu. Je pro něho prakticky nemožná představa, že by se měl pustit do nějakých vážnějších změn. Jak Richard často a s oblibou říká: „Musím pořád řezat, ale na nabroušení pily nemám čas.“ HW postupně dožívá a tak ho mění a udržuje při životě tak, jak mu vedení (rozpočet) společnosti umožňuje. Jeho hlavní činností je péče o serverovou část IT a nemusí se tak věnovat každodenním problémům uživatelů. Vedení po něm chce (logicky) vysokou dostupnost celého prostředí (nehledě na rozpočet=sci-fi).

Přestože má Richard opravdu plné ruce práce, o nové technologie se zajímá, seč mu síly stačí. Ví o moderních trendech ve virtualizaci, kterou již ve velké míře využívá na platformě (jak jinak ) Microsoft Hyper-V. Pokouší se účastnit různých seminářů, ale většinou si informace vyslechne a není v jeho silách je začít uplatňovat v praxi. Zachytil dokonce informace o jakýchsi produktech rodiny System Center. Dokonce už má také základní povědomí o cloudu a platformě Microsoft Azure. Poslední dobou se všude dočítá o obrovských možnostech v budování datových center (marketing, říká si). Tomu pravda moc nerozumí, protože dosud chodí do serverovny a netuší, co by měl udělat proto, aby i jeho serverovna byla datové centrum. Zdá se mu to podobné, protože všude hučí servery.

Přesto dostal Richard prostor, zdroje a prostředky k tomu, aby vybudoval ve společnosti nové, moderní, efektivní a vysoce dostupné IT prostředí s využitím moderních technologií. Čemu bude Richard čelit, jaké otázky musí řešit a jak bude postupovat, bude předmětem série článků a blogů, které nás budou provázet v následujících týdnech a měsících. S Richardem se budeme věnovat opravdu pouze detailním technickým oblastem a řešení konkrétních situací.

Richard bude celou problematiku během podzimu řešit pěkně logicky a popořádku.

image
Obr: Obrázek z prezentace, který Richarda (trochu) zaujal (je spíš skeptik).

Richard si celý koncept rozdělil do čtyř klíčových oblastí, ve kterých bude řešit konkrétní problematiku a úkoly. Budu vás informovat o tom, jak bude Richard jednotlivé úlohy řešit.

1) Základ IT Infrastruktury

Změna v návrhu infrastruktury:

 • Úložiště s využitím Storage Spaces
 • Využití deduplikace na souborových serverech
 • Přenesení správy sítí na úroveň virtualizace (Software Defined Networking)
 • Oddělení jednotlivých provozů pomocí isolace virtuálních sítí

Virtuální počítače a služby:

 • Správa a monitoring virtuálních serverů
 • Linux servery na virtualizační platformě Hyper-V
 • Práce se stávajícím VMware a konverze serverů na Hyper-V

2) Správa Infrastruktury, poskytování služeb

Samoobslužné funkce:

 • Automatické vytváření dedikovaných prostředků pro uživatele
 • Automatická instalace nových virtuálních serverů po schválení
 • Rozšíření HW prostředků o Azure a jeho propojení
 • Vybudování testovacího prostředí v Azure
 • Přesouvání virtuálních serverů mezi serverovnou a Azure prostředím

Automatizace:

 • Automatické navýšení prostoru na disku jako reakce na monitoring
 • Vytváření automatizačních úloh

3) Správa aplikací a monitorování výkonu

Sledování výkonu aplikací:

 • Monitorování firemních .NET aplikací
 • Monitorování firemních Java aplikací
 • Monitorování web aplikací a jejich dostupnost ze světa
 • Monitorování web aplikací pomocí Visual Studio Web Test

Správa služeb:

 • Monitorování SQL serverů
 • Monitorování firemních aplikací pomocí grafických výstupů
 • Identifikace výkonnostních problémů aplikací z monitoringu
 • Nasazování nových verzi aplikací

4) Nepřetržitý chod firmy a zotavení po havárii

Vysoká dostupnost:

 • File server cluster a jeho rozšíření
 • Otestování funkčnosti Failover clusteru
 • Recovery plan s využitím Hyper-V repliky a Recovery Manager
 • Zálohování s využitím možností cloudu

Neomezené úložiště s využitím diskového pole StorSimple:

 • Vytváření a práce s oddíly
 • Vytvoření politik pro zálohy a využití Cloud Snapshot
 • Obnova smazaných dat
 • Obnova při poškození serverovny

S Richardem projdeme všechny výše uvedené scénáře. Jak celé řešené dopadne a jaký bude výsledek, se dozvíme během následujících týdnů. Jak už jsem zmínil, Richard je životem ošlehaný IT administrátor, který má bohaté zkušenosti z období, kdy ještě virtualizace byla pouze předmětem diskuze mladých jaderných fyziků na letním táboře.

Jsem rád, že vám mohu tuto akci během následujících několika týdnů zprostředkovat.

Jan Matějka, MVP
www.mainstream.cz