Rozšíření a správa User Profile Disků

Určitě jste také nasazovali svou farmu terminálových serverů na platformě Windows Server 2012 nebo 2012 R2. V rámci této farmy máte jako jednu z možností nastavit tzv. User Profile Disky, které bych interpretoval jako novější a efektivnější Roaming Profile. Hlavní výhodou je, že při použití User Profile Disků se nepoužívá kopírování profilů, ale vytvoří se disk ve formátu VHDX na centrálním file serveru a pouze se připojí (namountuje) uživateli do profilu.

· Nevýhodou je, že daný disk může být připojený jen jednou na jednom serveru. Na ostatních serverech se použije tzv. Temporary profile a uživatel nemá svá data. V některém dalším článku vám ukáži jak se dá udělat ruční dismount v případě, že to neudělá operační systém sám. Což se stává velice často a to zejména na Windows Server 2012.

Je zajímavé, že když se podíváte na centrální souborový server, tak vidíte jen identifikátor těchto disků. Co když potřebujete rychle vědět čí je jaký disk na terminálovém serveru?

Existuje možnost jak najít všechny uživatelská jména k daným VHDX diskům. Můžete se přihlásit na managementový server, kde máte nainstalován modul pro Active Directory Powershell, namapovat si disk jako net share do nějakého písmena disku (Drive Letter) a použít následující powershell:

110-2

h1

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstup:

h2

Další problém, na který jsem narazil nastává, když si na User Profile Disk nastavíte nějakou hodnotu a po čase zjistíte, že je tato hodnota nízká a potřebujete všechny disky rozšířit. Ne globálně, ale ad-hoc per uživatel popřípadě per skupina uživatelů. Nastavení nelze změnit, jakmile jej jednou nastavíte, alespoň ne jednoduše.

h3

Základní prací s VHDX disky je připojení daného disku nalezením na souborovém serveru pomocí SIDu Active Directory, tento disk však umožňuje pouze jeden souběžný přístup a tak je nutné zajistit, aby uživatel ve chvíli modifikace nebyl přihlášen na žádném ze serverů Terminálové farmy

Jedinou možností, na kterou jsem přišel je použít Powershell a aplikaci třetí strany, která se jmenuje

· Makevhd.exe

· Resizevhd.exe

Zdroj: http://code.kliu.org/misc/vhdutils/

A pak je možno použít tento scénář pro rozšíření disku:

· Musím zkopírovat do složky D:\Scripts\vhd_utils\resizevhd.exe

· Připojím adresář s User Profile Disky do disku

1. Naleznu disk, který má název uživatelského SIDu

a. Znám uživatelské jméno

i. přejdu do Active Directory management Console

ii. Vyhledám účet uživatele

iii. Přejdu do jeho vlastní na záložku Attribute Editor

iv. Vyhledám položku objectSID

b. Znám jméno disku a potřebuji zjistit jméno

i. Zvolím Vlastnosti souboru

ii. Přejdu na záložku Details

iii. Vyhledám položku Shared with, kde je na prvním místě Jméno

c. nebo zjistím pomocí předchozího skriptu

2. Zajistím, aby nebyl uživatel přihlášen na žádném terminálovém serveru

3. Spustím powershell jako administrator

4. Přejdu do cesty D:\Scripts\

5. Napíšu notepad.exe .\Extend_vhdx_profile.ps1

6. Upravím název souboru, který je nutno rozšířit

7. Upravím velikost pro „resize“ vzorcem počet GB * 1024 * 1024 * 1024

8. Upravím velikost vzorcem Počet GB * 1024 – 3

9. Uložím a spustím skript

h4

Powershell s názvem Extend_vhdx_profile.ps1

· Musím zkopírovat do složky D:\Scripts\vhd_utils\resizevhd.exe

· Připojím adresář s User Profile Disky do disku

112-2

h5

Přepočtová tabulka velikostí

Požadovaná velikost (GB) Resize Volume Resize Partition
5 5368709120 5117
6 6442450944 6141
7 7516192768 7165
8 8589934592 8189
9 9663676416 9213
10 10737418240 10237
11 11811160064 11261
12 12884901888 12285
13 13958643712 13309
14 15032385536 14333
15 16106127360 15357
16 17179869184 16381
17 18253611008 17405
18 19327352832 18429
19 20401094656 19453
20 21474836480 20477
21 22548578304 21501
22 23622320128 22525
23 24696061952 23549
24 25769803776 24573
25 26843545600 25597
26 27917287424 26621
27 28991029248 27645
28 30064771072 28669
29 31138512896 29693
30 32212254720 30717

 

- Daniel Hejda, Servodata

 

Mohlo by vás také zajímat:

Windows Server 2016 - ReFS Performance Demo