Seriál Windows PowerShell: Windows 10 a PowerShell v5 (část 58.)

V předchozích dílech jsme se podívali na novinky v PowerShellu v5. Jednalo se o zajímavosti napříč použitými operačními systémy. Dnes se podíváme na novinky, které souvisí přímo s novým operačním systémem – Windows 10.

Konzole

Již několik let se mezi uživateli PowerShellu skloňují žádosti o pořádný konzolový program. Ačkoli je PowerShell velice vyvinutým jazykem, konzole je stejné jako před několika lety.

Existují různé implementace – připomeňme si, že PowerShell host může být implementován do různých „konzolí – a o některých z nich jsme se bavili již dříve. Existuje například rozšíření PsReadLine, o které jsem také již psal. Všechny tyto kroky, ale stále nejsou ideálním stavem. Microsoft tuto „vadu“ odstanil právě ve Windows 10.

V následujících řádcích se podíváme na některé zajímavé novinky.

Zvětšení okna

V nových Windows již nemusíte měnit velikost okna pomocí menu Vlastnosti. Stačí myší zvětšit šířku a buffer je změněn automaticky. Stejně tak se překreslí obsah okna. Na následujícím obrázku je standardní velikost okna:

david1

Pokud zmenším velikost okna myší, všimněte si, že se text automaticky přizpůsobuje nové velikosti okna:

david2

Vybrání bloku textu

Velice častý požadavek na práci s textem v konzoli je vybrání určitého textu. V PowerShellu typicky napíšete příkaz, zjistíte, jestli funguje a pak si jej chcete překopírovat do schránky a použít v jiné aplikaci. Standardní výběr textu prozatím probíhal v bloku, nikoli jako pokračování řádky. Porovnejte následující dva obrázky.

david3

david4

Na prvním vidíte nový způsob výběru, na druhém „starou verzi“. Pokud byste přesto chtěli vybrat blok textu, stačí při výběru stisknout klávesu Alt. Globálně pro konzoli lze tuto vlastnost vypnout ve vlastnostech okna:

david5

Výběr textu pomocí klávesnice

Práce s klávesovými zkratkami ve staré konzoli byla – mírně řečeno – tragická. Naštěstí lze v nové konzoli používat klávesové zkratky, na které jsme zvyklí z jiných aplikací.

Text můžete vybírat prostým použitím SHIFT + šipky, kdy například šipkou doprava byl označen text na dalším obrázku.

david6

Pro editaci textu můžete použít zažité zkratky Ctrl + C, Ctrl + V, Ctrl + X. Na následujícím obrázku jsem pomocí Crtl + C zkopíroval text označený na obrázku předchozím a poté jej pomocí Ctrl + V vložil na pozici kurzoru.

david7

Další zajímavosti

Jednou ze zajímavých možností je změna průhlednosti okna. Změna se může hodit, pokud potřebujete opsat nějakou část textu do konzole a nechce se vám přepínat mezi okny. Na následujících svou oknech můžete porovnat nejvyšší a nejnižší povolenou průhlednost (minimální lze nastavit na 30%).

david8

david9

Pod konzolí mám otevřený Word s právě vznikajícím článkem. Každý si asi najde průhlednost, která mu vyhovuje. Experimentovat můžete pomocí kláves Ctrl + Shift + Mínus (-) a Ctrl + Shift + Plus (+) .

Ve spojení s použitým modulem PsReadLine je nová konzole velice dobrým pomocníkem při práci s PowerShellem. Kterou z novinek máte nejradši?

Vsuvka

Tento odstavec nesouvisí s výše zmíněným textem. Pouze bych rád opět zdůraznil nutnost porozumění helpu. Jeden z klientů mi poslal na kontrolu skript, který restartoval daný aplikační pool na IIS serveru. Skript našel kdesi na webu a jelikož si nebyl jistý, zda tento zhruba třicetiřádkový kód dělá požadovanou akci, chtěl mít jistotu. Vstupem bylo jméno AppPoolu. Prolétl jsem skript, ale celé řešení mi přišlo trochu těžkopádné. Podíval jsem se do nápovědy k IIS a objevil následující cmdlet: https://technet.microsoft.com/en-us/library/ee790580.aspx:)

Pokud pracujete s nějakou technologií – čtěte nápovědu jako první! Toť pro dnešek vše. Přeji vám hodně zdaru při zkoumání novinek IT světa a PowerShellu zvlášť.

- David Moravec, MVP, Mainstream Technologies