Setkání Windows User Group – březen 2019

Ne každý měsíc se urodí desítky akcí. Ale za dobu existence našeho sdružení se jich urodilo přes 8 stovek! Podrobná a zajímavá čísla, které svoji účastí pomáháte tvořit i vy, najdete v naší výroční zprávě.

Ta obsahuje krásnou Power BI vizualizaci práce našich organizátorů a přednášejících. A také práci vaši. Na sebevzdělávání ve formě návštěv přednášek či shlédnutí záznamů akcí.

Zlín - Praktický úvod do jazyka F#
13. března 2019 - Roman Provazník
Na workshopu si představíme moderního .NET jazyk F# se všemi jeho "cool" vlastnostmi jako je pattern matching, imutabilita, partial function application, currying atd. Naučíme se jak zrychlit vývoj pomocí REPL a jak si navrhnout a napsat jednoduchou isomorfní single page aplikaci pomocí F#. Workshop je určen pro začátečníky a nepředpokládá se žádná předchozí znalost jazyka F#.

- Petr Vlk (MVP, WUG, KPCS CZ)