Týden se System Center 2012 R2 – Hyper-V Recovery Manager

Služby Windows Azure jsou již poměrně známou záležitostí v oblasti veřejného cloudu, ať se už jedná o služby Infrasctructure as a Service nebo Platform as a Service. Nástroje System Center jsou zase čím dál častěji vyhledávány pro správu privátního cloudu. Stále více se mluví o cloudu hybridním, tedy kombinace vlastní infrastruktury s plnou automatizací a veřejného cloudu s pohodlím a vědomím, že infrastrukturu nám spravuje někdo jiný a poskytuje nám ji jako službu. Dnešní článek bude právě o kombinaci těchto dvou světů a tom, jak si zpříjemnit život ve scénářích Disaster Recovery.

Služba, která nám Disaster Recovery značně usnadní, se jmenuje Hyper-V Recovery Manager. Prostřednictvím Recovery Manageru získáme jednotný interface pro správu Disaster Recovery v různých prostředích, tedy v hlavní a záložní lokalitě. Recovery Manager můžeme využít v případě, že máme další lokalitu (případně více lokalit) pro replikaci a scénáře Disaster Recovery a v obou těchto lokalitách využíváme System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1 pro správu privátního cloudu. Pro replikaci se využívá Hyper-V Replica.

image

Proč vlastně integrovat Recovery Manager do již funkčního Disaster Recovery scénáře? Klíčovou výhodou tohoto řešení je automatizace a převzetí plnění dříve manuálně prováděných kroků. Odpadá nám nutnost řešit aktivity jako manuální vypínání strojů v původní lokalitě a jejich následovné startování v lokalitě záložní. Dostáváme navíc možnost i pro testování funkčnosti našich recovery scénářů.

Recovery Manager je stále ve fázi Preview a proto o jeho aktivaci musíme požádat a dostat potvrzující e-mail s kódem pro vytvoření Vaultu na Windows Azure portálu. Dalším krokem je vytvoření certifikátu naší interní certifikační autoritou a to jak ve formátu .CER, tak i .PFX s privátním klíčem. Certifikáty s privátním klíčem použijeme na naše Virtual Machine Manager Servery. Certifikát bez klíče nahrajeme na Azure portál. Dále je nutné registrovat VMM servery. Tento krok provedeme instalací Recovery Manager Agenta na tyto stroje. Vyhledání Recovery Manager Vaultu v cloudu proběhne automaticky podle thumbprintu certifikátu. Samozřejmě je nutné tyto kroky provést na VMM v obou lokalitách.

image

Na portálu Windows Azure uvidíme v našem Recovery Manager Vaultu Cloudy z VMM. V těchto Cloudech nemáme nastavenou Recovery pro žádný virtuální stroj a proto je zatím není možné vidět na portále. To hned napravíme ve VMM konzoli.

image

Na portále se nám poté pro dané virtuální servery zobrazí ve spodní liště tlačítka pro vyvolání Failover i testovacího Failover. Toto tlačítko za nás provede potřebné kroky, tedy vypne virtuální stroj v primární lokalitě a nastartuje repliku v druhé lokalitě pro Disaster Recovery.

image

Lokality Máme propojeny a Recovery zapnuty, jsme ušetřeni i pár manuálních akcí, ale pojďme si orchestraci Disaster Recovery ještě zpříjemnit vytvořením Recovery plánu.

image

Vybíráme zdroj a cíl replikace.

image

Následuje výběr konkrétního privátního cloudu a konkrétních virtuálních strojů.

image

Plán máme téměř hotový a můžeme si jej ještě doladit spuštěním scriptu pro provedení Recovery. To se může například hodit, pokud potřebujeme na obnoveném stroji manuálně pouštět určité služby či provádět jiné akce.

image

Recovery plán už zbývá pouze uložit a máme hotovo.

image

Služba je dostupná zdarma, dokud se nachází v Preview fázi. To výrazně nahrává vyzkoušet si možnost replikování virtuílních serverů s jednotným interface na Azure web portálu a testování orchestrace Disaster Recovery scénárů v hybrním prostředí s plnou automatizací.

Matouš Rokos
Mainstream Technologies

Mainstream Technologies, s.r.o. se specializuje na poskytování vysoce odborných služeb v oblasti informačních technologií. Z pozice systémového integrátora navrhuje a implementuje podniková řešení se zvýšenými nároky na odolnost, bezpečnost a dostupnost. Díky bohatým zkušenostem a znalostem podnikového prostředí taktéž poskytuje pokročilé odstraňování potíží a profesionální konzultace.