Technet Spotlight On Demand Video - Johan Arwidmark - Windows Server 2008 deployment

En live demonstration om hur man automatiserar utrullning av Windows Server och Windows Vista från Windows Server 2008 med en massa spännande verktyg.

 http://www.microsoft.com/sverige/technet/spotlight/sessionh.aspx?videoid=802