26 x Dev-Test-Ops Hands-On-Labs

S novýn Visual Studiem, TFS 2015 a cloudovými službami příchází aktualizovaný balík předpřipravených 26 praktických výukových příkladů, které jsou zpracované formou Step by Step HOLů.  Využívají k tomu hotový a nastavaný virtuálních stroj s nainstalovaným VS Enterprise, TFS 2015, Office Professional a ostatní potřebnou infrastrukturou i demo daty. Není třeba cokoli připravovat nebo složitě konfigurovat.

imageimage

Mezi úplné novinky patří těchto 5 demo HOL:

Ostatní HOLy byly upatovány pro aktuální verzi VS Enterprise a TFS.

Kompletní seznam a návod jak stáhnout HOLy, popis jak s nimi pracovat i vlatní VM (download má celkem 30GB) najdete zde.

Aktuality a více informací najdete na https://aka.ms/almvm

 

 

image


Buri