Aktivace Azure Passů pro školení a POC bez kreditky

Microsoft sponzoruje různé školení nebo testovací projekty apod. formou jednorázových, časově omezených předplacených kreditů tzv. Microsoft Azure Pass. Ve skutečnosti je to unikátní klíč, kterým si aktivujete a "zaplatíte" novou čistou Azure Subskripci,  na níž se školíte nebo na které děláte zkušební projekt. Azure Pass používají typicky školicí střediska ale může mít i formu "Sponsorship balíku" pro nějaký větší zkušební projekt. Azure Pass má vždy omezenou časovou platnost od aktivace i od vystavení a jeho výše bývá většinou mezi 50 - 5000$, pro jeho aktivaci není třeba kreditky.
Problém je, že aktivace Azure Passu může mít mnoho malých překážek a v rámci školení někomu zabere hodně času, proto tento článek.

Například pro nadcházející školení „Docker a Managed Kubernetes v cloudu formou CI/CD, 11.6.2019 Praha“ dostanou ode mne všichni účastníci svůj vlastní unikátní klíč, kterým si mohou aktivovat předem, doma Azure Subskripci a tak využít čas na školení, nikoli na jeho technickou přípravu. V tomto případě budu posílat každému 50$ s platností 7 dní od aktivace.

 


Zde je obecný návod na aktivaci Azure Passů:

 • Microsoft Azure Pass Vás opravňuje zdarma na X dní od aktivace využívat a spravovat cloudové Azure služby v alokované kapacitě, v tomto případě XX USD.
 • Azure Pass se aktivuje jednorázově, bezplatně, bez kreditky, unikátním, pouze Vám přiděleným klíčem!
 • Váš unikátní aktivační klíč Azure Pass Promo Code na toto školení je: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
 • Pro aktivaci Azure Passu (a poté i administraci zdrojů v Azure) je vyžadován unikátní login pomocí Microsoft Account.
 • Microsoft Account (historicky MS Passport, LiveID) je bezplatný účet, kterým přistupujete k on-line službám společnosti Microsoft.
 • Pokud ještě bezplatný Microsoft Account nemáte, můžete si ho založit, potřebujete pouze nějaký email, např. @gmail.com, @seznam.cz atd.
 • Aktivace Azure Passu automaticky přechází v aktivaci unikátní předplacené Azure Subskripce, kde se uživatel zároveň stává „superadminem“ se všemi právy.
 • V rámci tohoto školení doporučujeme použít osobní Account, (nikoli firemní, bývá vázaný např. na O365 Active Directory a zejména firemní politiky, které nemusí dovolovat plný přístup do Azure).
 • Pokud již v minulosti na konkrétní Microsoft Account byl nějaký Azure Pass vystaven, tento email již nepůjde použít. Jeden MS Account lze použít historicky jen na jeden Azure Pass.
 • Nepoužívejte emailové adresy, které jsou vázané na smlouvy Microsoft Enterprise Agreement.
 • Založení a vytvoření Azure Subskripce se ověřuje zasláním SMS na Váš telefon a celý proces může trvat několik málo minut.
 • Azure Subskripce nemá žádné zásadní technické omezení, bude „živá“ X dní od aktivace, může spotřebovat pouze XX$ . Pro její další využití by ji bylo třeba „odemknout“ kreditkou na PAYG model nebo převést do jiného typu trvalejší nabídky Azure.
 • Azure Pass má typicky dva časové limity, jeden od vystavení do aktivace, ten bývá větší a je důležitý pro toho, kdo Passy rozdává, aby je nerozdal moc pozdě nebo moc dopředu, případně  někam "neschoval" atd. V našem případě to je 90 dní, byly vytvořeny na začátku dubna a tak musí být aktivovány do konce června, pak propadnou a ani aktivovat nepůjdou! Tento první termín se běžně koncový uživatel nedozví, ale musí s tím počítat ten, kdo je rozdává. Druhý termín je oněch X dní od reálné aktivace uživatelem, (ta musí být provedena před tím prvním termínem) a to je doba po kterou pak bude Azure Subskripce aktivní, uživatel ji může používat pro školení nebo POC.
 • Sponzorované Azure subskripce nelze použít na „nákup“ Azure Marketplace aplikací třetích stran, jako např SendGrid, Red Hat Enterprise, atd., obecně nelze použít na služby, které se platí mimo Azure nebo nad rámec, např. Active Directory Premium.
 • Návod na aktivaci Azure Passu a celý postup najdete zde: https://www.microsoftazurepass.com/Home/HowTo
 • Vlastní URL aktivace Azure Passu zde: https://www.microsoftazurepass.com/
 • Aktivaci dělejte v InPrivate/Anonymním režimu browseru!
  • V anonymním režimu browseru ověřte existenci a přístup k Microsoft Accountu https://account.microsoft.com/ případně si založte nový.
  • V anonymním režimu browseru přejděte na aktivaci Azure Passu https://www.microsoftazurepass.com/, použijte výše uvedený personální Microsoft Account.
  • Registrace Vás provede k založení Azure Subskripce, při výběru „country“ dávejte Slovakia nebo Czech Republic.
  • Ověřte, že se do vytvořené Azure Subskripce dostanete (https://portal.azure.com) ale nechte ji prázdnou, nevytvářejte zdroje nebo je ihned mažte, abyste nevyčerpali kredit před školením.
  • Aktuální „stav účtu“ i dobu platnosti Azure subskripce - Passu najdete na stránce https://www.microsoftazuresponsorships.com/
  • Pokud po aktivaci uplyne doba platnosti Azure Passu nebo vyčerpáte XX$ kredit, můžete volitelně Subskripci převést na komerční se zpětnou měsíční platbou vložením kreditky nebo zdroje převést do jiné subskripce.

V případě, že školení nemůžete zúčastnit, prosím Azure Pass neaktivujte.

 


Jiří Burian
aka.ms/jiribur