Microsoft Dreamspark – pro všechny studenty a učitele v ČR

O co jde?

Na sklonku roku 2008 byl v České republice spuštěn program Dreamspark. Od počátku bylo cílem poskytnout studentům možnost používat v rámci vzdělávacích aktivit profesionální nástroje, se kterými se později mohou potkat v průmyslu a to bez ohledu na to, zda je práce s těmito nástroji součástí výuky či nikoliv.

Od uvedení programu byli studenti ověřováni pomocí ISIC karet vydávaných společností imageGTS Alive. Seznam prodejních míst je k dispozici zde.

Nabídka v rámci Dreamspark se rychle začala rozšiřovat jak co se týká nástrojů, tak i co se týká ostatních možností pro studenty. Za všechny mohu například uvést studijní materiály včetně videomateriálů a virtuální laboratoře. Nárazově se také objevují certifikační poukazy, umožňující studentům složit komerční zkoužky zdarma. Například aktuální nabídka je platná do 30.6.2011.

Na sklonku roku 2010 se Dreamspark povedlo propojit s Českou akademickou federací identit eduID.cz. V praxi to znamenalo, že k Dreamspark získali přístup kromě držitelů ISIC také všichni studenti aktuálně téměř dvou desítek členů federace.

Zatím poslední významné rozšíření nastalo 6.4.2011 a to podpisem dodatku k memorandu o porozumnění mezi společností Microsoft a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Tento dodatek otevírá cestu k Dreamspark všem vyučujícím a zaměstnancům škol a školských zařízení bez ohledu na stupeň (základní, střední, vyšší, vysoké, …) a to k účelům přímo souvisejícím s výukou samotnou.

Jak se do programu zapojit?

Nejprve si, pokud ho nemáte, založte účet LiveID a přihlašte se na www.Dreamspark.com. Dále je třeba provést verifikaci statusu studenta, učitele nebo školy.

Student jako jednotlivec má několik možností:image

 • Návod jak využít své ISIC karty je zde.
 • Pokud obdržíte přímo registrační kód, způsob jeho použití najdete zde.
 • V případě, že studujete školu, která je členem eduID.cz, můžete použít přímo přihlášení na které jste zvyklí ze školy. Jak na to zjistíte zde.
 • Podobně jako v případě eduID.cz je možné statut studenta ověřit i v případě, že škola využívá Microsoft Live@EDU.

Vyučující či zaměstnanec jako jednotlivec má také několik možností:imageimage

 • Může využít své ITIC karty. Verifikace je shodná s postupem pro ISIC. Vyučující tedy zvolí v menu “Student” (toto opravdu není chyba – zatím je verifikace skutečně přes menu studentské) a do pole pro “ISIC” zadá číslo své ITIC karty.
 • Pokud obdržíte přímo registrační kód, pak imagezvolte v menu “Educator” a dále pak zaškrtněte, že vlastníte aktivační kód.
 • V případě, že pracujete ve škole, která je členem eduID.cz použijte menu “Educator” a verifikaci vaší školy / univerzity (druhá volba v menu č.4).
 • Pokud používáte ve škole Microsoft Live@EDU využijte stejný způsob verfikace jako v případě eduID.cz.

Škola jako instituce může pro své studenty, vyučující a zaměstnance zajistit přístup následujícími postupy:

 • Škola jako celek může začít využívat Microsoft Live@EDU.
 • Škola nebo univerzita může automaticky začít využívat Dreamspark pokud se stane členem federace eduID.cz
 • Kterýkoliv ze zaměstnanců školy nebo univerzity může požádat, a to opakovaně, o sadu přístupových kódů pro studenty, vyučující a zaměstnance. Návod je zde.

Máte dotazy?

Od 6.4.2011 jsme zaznamenali vlnu dotazů na různá témata. Zde jsou některé z nich včetně odpovědí.

- Je možné software z Dreamspark využít pro infrastrukturní účely (například školní souborový server)? Ne, Dreamspark je určen pouze pro výuku a její přípravu. Podrobnější odpověď najdete zde.

- Je možné použít software z Dreamspark pro počítače v laboratořích? Ne, k tomuto účelu je vhodný program MSDN Academic Alliance. Podrobnější informace na www.MSDNAA.cz.

- Je nějaká věková hranice pro Microsoft Exams nabídku do 30.6.2011 v rámci DreamSpark? Ne, věková hranice není. Nabídka je omezena pouze na školy – střední, vyšší a vysoké, jejich studenty, učitelský sbor a zaměstnance.

- Chystáte na DreamSpark něco v cloudu (Windows Azure)? Momentálně je možné k výukovým účelům využít Azure Freemium (Windows Azure a SQL Azure) na portálu www.netstudent.cz (podrobneji zde).

 

hezký den přeje

Filip