.NET Gadgeteer – The Cooper-Hofstadter Polarization

Kdo z vás sleduje seriál The Big Bang Theory, tak si jistě pamatuje 9. díl první série, kde čtveřice našich oblíbených geeků připojí osvětlení v místnosti k internetu. Protože budeme v jedné části pracovat s napětím ze zásuvky, je tato část zapojení na vaši vlastní zodpovědnost a neměl by ji provádět nikdo bez příslušného oprávnění.

clip_image002[4]

Jak to celé funguje

Pomocí modulu s relé budeme ovládat až čtyři spotřebiče. Sepnutí jednotlivých relé pak budeme řídit zasláním zprávy na Twitter. Například zpráva 1101 přepne první, druhé a čtvrté relé.

clip_image003[4]

Co budeme potřebovat

 • USBD Client DP – napájecí modul
 • FEZ Spider – ovládání celého systému
 • Display T35 – zde budeme zobrazovat kontrolní údaje, pro aplikaci není zapotřebí
 • Ethernet J11D – modul pro připojení k internetu. Můžete také použít modul Wifi. Levnější a univerzálnější řešení pro bezdrátové připojení je ASUS WL-330gE v režimu adaptér.
 • Relay Module – tento modul obsahuje 4 relé a kontrolní LED

clip_image005[4]

 • Twitter účet
 • Elektroinstalační materiál – zásuvky, svorkovnice, kabely, montážní krabici

Síťová komunikace

Upozornění: V době psaní tohoto článku obsahuje knihovna pro práci s ethernet modulem chybu. Síťová komunikace se nastartuje pouze v případě, když ethernetový kabel připojíte až v době, kdy je aplikace spuštěna. Pokud aplikaci spustíte s připojeným ethernetovým kabelem, tak nebude síťová komunikace fungovat.

.NET Gadgeteer je od začátku určen pro začátečníky, takže i práce se sítí je maximálně zjednodušena pomocí podpůrných objektů. Tyto objekty najdete ve jmenném prostoru Gadgeteer.Networking. V našem příkladu používáme desku FEZ Spider a modul J11D, který je v podstatě jen ethernet konektor. Konektor E je podle specifikace přímo ethernet rozhraní. Pokud byste chtěli použít FEY Hydra musíte mít modul ENC28, který obsahuje i příslušnou elektroniku a připojuje se na konektor S, protože FEZ Hydra nemá konektor E.

Kromě modulů pro ethernet existují i moduly pro Wifi. Wifi modul můžete snadno nahradit externím zařízením. Já jsme použil ASUS WL-330gE, který je nakonfigurován v režimu adaptér, takže se v podstatě chová jako Wifi modul připojený na ethernet.

 _hr = HttpHelper.CreateHttpGetRequest("http://search.twitter.com/search.atom?q=" + _user + "&rpp=5&include_entities=true&result_type=mixed");
 _hr.ResponseReceived += new HttpRequest.ResponseHandler(_hr_ResponseReceived);
 // odeslání požadavku
 _hr.SendRequest();

Ovládání zásuvek

K ovládání zásuvek využijeme modul relé. Tento modul může ovládat čtyři relé, která jsou dostatečně dimenzována i na napětí v zásuvkách a povolují i dostatečný odběr proudu. U každého relé je navíc kontrolní dioda, která indikuje stav relé. Relé má jeden vstup označený jako CO. V základním stavu, je tento vstup spojen s výstupem označeným NC (Normally Connected) . Pokud přepnete relé, tak se rozsvítí LED, výstup NC se odpojí a CO propojí s NO (Normally Open). Při zapojování relé vkládám mezi jednotlivé příkazy malou pauzu kvůli zamezení případné proudové špičky, kterou by mohlo sepnutí čtyř relé vyvolat.

 relays.Relay1 = lastTweet[0] == '1';
 Thread.Sleep(100);
 relays.Relay2 = lastTweet[1] == '1';
 Thread.Sleep(100);
 relays.Relay3 = lastTweet[2] == '1';
 Thread.Sleep(100);
 relays.Relay4 = lastTweet[3] == '1'; 

clip_image007[4]

Zapojení silové části

Twitter API

Tuto část můžete jakkoliv změnit. Já jsem použil Twitter Search API. Hledám jméno uživatele, a pokud zpráva obsahuje jen 4 znaky, tak ji beru jako příkaz pro přepnutí relé. Samozřejmě můžete toto hledání změnit třeba za hledání nějakého hashtag.

Zdrojový kód

 using System;
 using System.Threading;
 using Microsoft.SPOT;
 using Microsoft.SPOT.Presentation;
 using Microsoft.SPOT.Presentation.Controls;
 using Microsoft.SPOT.Presentation.Media;
 using Microsoft.SPOT.Touch;
  
 using Gadgeteer.Networking;
 using GT = Gadgeteer;
 using GTM = Gadgeteer.Modules;
 using Gadgeteer.Modules.GHIElectronics;
 using System.Net;
  
 using System.Xml;
 using Gadgeteer.Modules.Seeed;
  
 namespace NetworkBasics
 {
   public partial class Program
   {
     private HttpRequest _hr = null;
     private uint _line = 1;
     private uint _lineHeight = 14;
  
     private string _lastSetup = string.Empty;
  
     private string _user = "stepanb";
  
     // Časovač
     private GT.Timer _timer = new GT.Timer(30000);
  
     void ProgramStarted()
     {      
       Debug.Print("Program starting...");
  
       _timer.Tick += new GT.Timer.TickEventHandler(_timer_Tick);
  
       // události připojení/odpojení ethernetového kabelu
       ethernet.NetworkUp += new GTM.Module.NetworkModule.NetworkEventHandler(ethernet_NetworkUp);
       ethernet.NetworkDown += new GTM.Module.NetworkModule.NetworkEventHandler(ethernet_NetworkDown);
  
       
       // nepřipojujte ethernetový kabel dřív, než bude na displeji tento text
       display.SimpleGraphics.DisplayText("Program Started", (Font)Resources.GetFont(Resources.FontResources.Arial10), GT.Color.White, 10, _lineHeight * _line++);
       
       Debug.Print("Program Started");
     }
  
     void _timer_Tick(GT.Timer timer)
     {
       // příprava objektu pro http komunikaci
       // Twitter API - https://dev.twitter.com/
       _hr = HttpHelper.CreateHttpGetRequest("http://search.twitter.com/search.atom?q=" + _user + "&rpp=5&include_entities=true&result_type=mixed");
       _hr.ResponseReceived += new HttpRequest.ResponseHandler(_hr_ResponseReceived);
  
       // odeslání požadavku
       _hr.SendRequest();      
     }
  
     // při ztrátě připojení, přepneme včechna relé do výchozí polohy
     void ethernet_NetworkDown(GTM.Module.NetworkModule sender, GTM.Module.NetworkModule.NetworkState state)
     {
       // pozastavení časovače
       _timer.Stop();
  
       _lastSetup = string.Empty;
  
       relays.Relay1 = false;
       relays.Relay2 = false;
       relays.Relay3 = false;
       relays.Relay4 = false; 
     }
  
     
     // připojení k ethernetu
     void ethernet_NetworkUp(GTM.Module.NetworkModule sender, GTM.Module.NetworkModule.NetworkState state)
     {
       // vypsání IP adresy pro kontrolu
       display.SimpleGraphics.DisplayText(ethernet.NetworkSettings.IPAddress, (Font)Resources.GetFont(Resources.FontResources.Arial10), GT.Color.White, 10, _lineHeight * _line++);
  
       // nastartování časovače
       _timer.Start();
     }
  
     // zpracování odpovědi z Twitter
     void _hr_ResponseReceived(HttpRequest sender, HttpResponse response)
     {
       if (response.StatusCode != "200")
       {
         return;
       }
  
       
  
       XmlReader reader = XmlReader.Create(response.Stream);
       reader.MoveToContent();
  
       string lastTweet = string.Empty;
       
       while (reader.Read())
       {
         // zajímá nás pouze obsah elementu content 
         if ((reader.NodeType == XmlNodeType.Element) && (reader.Name == "content"))
         {
           lastTweet = reader.ReadElementString();
           
           // zajímájí nás jen Tweety délky 4 znaky 
           if (lastTweet.Length == 4)
           {
             break;
           }
         }        
       }
  
       response.Stream.Close();
  
       if ((lastTweet.Length != 4) || lastTweet == _lastSetup)
       {
         return;
       }
  
       _lastSetup = lastTweet;
  
       // kontrolní výpis na displej
       display.SimpleGraphics.DisplayText(lastTweet, (Font)Resources.GetFont(Resources.FontResources.Arial10), GT.Color.Red, 10, _lineHeight * _line++);
  
       // nastavení relé
       // zapínáme preventivně postupně
       relays.Relay1 = lastTweet[0] == '1';
       Thread.Sleep(100);
       relays.Relay2 = lastTweet[1] == '1';
       Thread.Sleep(100);
       relays.Relay3 = lastTweet[2] == '1';
       Thread.Sleep(100);
       relays.Relay4 = lastTweet[3] == '1';      
     }
   }
 }

Štěpán

NetworkBasics.zip