Nová výuková aplikace základů C# v češtině

Rádi bychom upozornili především začínající zájemce o jazyk C# na inovovanou výukovou aplikaci C# v řešených úlohách.

imageimage

Aplikace vám poskytne velmi zevrubný výklad základů jazyka C# vedený na více než stovce úloh ve formě vyřešených, podrobně vysvětlených a pečlivě členěných a okomentovaných programů.

Aplikace pochází z dílny dlouholetého lektora programování Radka Vystavěla a jsou na ní znát jeho rozsáhlé zkušenosti s výukou od úrovně začátečníka. Této cílové skupině autor uzpůsobil tempo výkladu. To, co se jinde odbyde jedním programem, aplikace ukazuje třeba na pěti programech z různých úhlů pohledu tak, aby začátečník opravdu dobře pochopil a vnitřně zažil věci, které leží v samotném srdci programování. Dá se říct, že nejde pouze o výklad jednoho programovacího jazyka, ale o svým způsobem kurz programátorského myšlení.

Z pedagogického hlediska stojí za řeč kromě zmíněného výkladu po malých krůčcích také důsledné strukturování materiálu, opakování téhož v jiném kontextu, a jelikož nejde o klasickou černobílou knihu, tak určitě také využití barvy. Z hlediska zvolených ilustračních úloh je zajímavé, že nejde o obvyklé úlohy typu „máme dvě čísla a, b bez konkrétního významu“, ale že se naopak do velké míry jedná o zjednodušení úloh z reálné programátorské praxe.

Aplikace je k dispozici ve dvou vydáních Desktop (klasická Win32 aplikace) a Store (UWA pro W10) a určitě by neměla uniknout pozornosti středoškoláků, začínajících vysokoškoláků a těch, kteří se programování potřebují naučit vlastními silami.

Více o aplikaci najdete zde : http://moderniprogramovani.cz/e-kurzy/cis-v-resenych-ulohach/

Windows Store : https://www.microsoft.com/cs-cz/store/p/c-v-resenych-ulohach-e-kurz-programovani/9nblggh4rm34


Jiří Burian