Praktické cvičení - profilování ve VS 2008

V dalším praktickém cvičení osvětlujícím základní rysy nové edice VSTS Developer+Database se můžete během cca 30 minut seznámit s nástroji pro profilování kódu. Tyto nástroje vám umožňují analyzovat výkonnost vašich aplikací a odpovědět dvě základní otázky:

  • Kde tráví moje aplikace čas? Visual Studio Team System
  • Na co spotřebovává paměť a kolik?

Návod a vzorové řešení pro Visual Studio najdete v příloze.

Již zveřejněná další cvičení:

Analýza kódu (zde jsou i instalační instrukce pro všechna cvičení)

Michael

CZ2 VSTS Code Profiling.zip