Silverlight Tools for Visual Studio 2008 SP1

Microsoft® Silverlight™ Tools for Visual Studio 2008 SP1 je add-on pro Visual Studio 2008 SP1. Umožňuje efektivně využívat nástrojů pro tvorbu a ladění aplikací v Microsoft Silverlight 2. Instaluje se jako doplněk do Visual Studio 2008 SP1 nebo Visual Web Developer 2008 Express SP1. Po instalaci můžete začít využívat nový typ projektu pro tvorbu Silverlight applikací pomocí C# nebo Visual Basicu.

Balík Silverlight Tools obsahuje:
-
Silverlight 2 Developer runtime
- Silverlight 2 Software development kit
- KB956453 for Visual Studio 2008 SP1 nebo KB956485 for WebDev Express SP1
- Silverlight Tools for VS 2008 SP1 nebo WebDev Express SP1

V rámci add-onu získáte: Microsoft Silverlight
- Visual Basic and C# Project templates
- Intellisense and code generators for XAML
- XAML design preview
- Debugging of Silverlight applications
- Remote debugging of Silverlight applications for Mac
- Web reference support
- WCF Templates
- Team Build and command line build support
- Integration with Expression Blend

Dříve než instalujete Silverlight Tools:
Upgradujte Microsoft Visual Studio 2008 nebo Web Developer na Service Pack 1
Odinstalujte Beta verze Expression Blendu a nainstalujte Blend 2 + Service Pack 1 pro Blend 2.

Podporované Operační systémy:
Windows Server 2008; Windows Vista; Windows XP

Finální verzi Microsoft® Silverlight™ Tools for Visual Studio 2008 SP1 stahujte zde:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=c22d6a7b-546f-4407-8ef6-d60c8ee221ed&displaylang=en

Buri