Workshop TFS 2010 a česká kniha ALM zdarma

Na následující dva měsíce jsme připravili pro všechny vývojáře, kteří si zakoupí novou licenci Visual Studia včetně MSDN možnost účastnit se zdarma, (ostatní za poplatek), praktického školení na téma řízení životního cyklu a správy softwarového projektu ve Visual Studiu 2010 pomocí TFS 2010 pro jednotlivce a malé týmy.

Každému, kdo prokáže že v období od 1.11.2010 do 31.1.2011 zakoupil na území ČR od lokálního prodejce novou licenci Microsoft Visual Studio 2010 s MSDN nebo samostatnou serverovou licenci TFS 2010, poskytneme zdarma knihu Řízení životního cyklu aplikací ve Visual Studiu 2010 a jednodenní praktické školení „Správa softwarového projektu pro jednotlivce a malé týmy pomocí Microsoft Team Foundation Server 2010“.

Registrujte se na těchto stránkách

Po koho nabídka knihy zdarma i vstupu zdarma platí ?

//Platí pro všechny, kteří pořídili v období od 1.11.2010 do 31.1.2011 v ČR novou plnohodnotnou komerční licenci, která obsahuje produkt TFS 2010// zejména tedy:
Všichni majitelé nových licencí určených pro komerční organizace VS 2010 s MSDN Professional a vyšších Premium, Ultimate a TestPro - (obsahují TFS 2010 server) a všichni majitelé nové serverové verze TFS 2010.
Kolik nových licencí produktu obsahující "Server TFS 2010" je zakoupených, tolik účastnílů můžete vyslat na školení zdarma.   

Kdo nedostane knihu zdarma ani vstupu zdarma a musí zaplatit poplatek 1500 kč za vstup ?

// Kdo od 1.11.2010 do 31.1.2011 nepořídil novou licenci obsahující produkt TFS 2010 // zejména pak:
Majitelé krabice VS Professional s MSDN Essentials. Dočasné licence získané jako benefit některého partnerských MNP a start-up programů. Všichni, kteří pořídili produkt formou obnovení starší licence (SA) a nikoli nové (L+SA). Akademické nekomerční licence, licence mezinárodních týmů pokud byly zakoupené mimo ČR.
Pokud si nejste jist (a), kontaktujte nás.

Jak bude vypadat školení?

Workshop je koncipován jako praktické cvičení s počítačem a předpokládá se, že uživatelé si přinesou svoje vlastní notebooky. (Lze i bez notebooku ale bude to jako jet na lyžařský kurz bez lyží :). Minimální konfigurace notebooku je daná minimálními nároky basic instalace TFS a minimálními nároky VS 2010 Professional. Vše bude procvičováno na jednoduché konkrétní softwarové aplikaci. Začátek v 8:30 hod, konec kolem v 17:00 hod. Oběd zajištěn a je součástí workshopu.

Školení provede účastníky od zadání aplikace, její základní rozpad na funkční celky, jejich průběžné programování a testování, hodnocení pracnosti i časové náročnosti až po aspekty finální dodávky softwaru.

Orientační oblasti probírané tematiky. Některé bloky praktické části se překrývají navzájem.

Správa softwarového projektu pro jednotlivce a malé týmy pomocí Microsoft Team Foundation Server 2010”

Praktická část

Čas min.

Úvod

Představení účastníků, obsahu , ukázkové aplikace a organizace školení

Ne

10

Modul 1 - TFS 2010 jako platforma pro podporu životního cyklu vývoje aplikací

Základní pojmy, Co je to ALM, Metodiky vývoje , MSF, Agilní vývoj pomocí TFS.

Ne

30

Modul 2 - Instalace a konfigurace TFS 2010

Naplánovaní instalace, Typy instalací, Instalace TFS Basic, Instalace Build Service, Konfigurace TFS Basic projednotlivce nebo malý tým na OS Vista/Win7

Ano

60

Přestávka

 

15

Modul 3 - Týmový projekt a práce s Work Items

Co je WorkItem, Co je šablona procesu, Vytvoření team projektu dle agilní metodiky MSF 5.0, Typy workitemů a jejích význam, Vytvoření a sledování jednotlivých typů workitemů pro plánování a sledování procesu vývoje

Ano

60

Modul 4 - TFS Source Control první část

Architektura SCC v TFS 2010, Source Control Explorer, Workspace a mapování, Co je Changeset, Checkin – CheckOut, Používání Check–in politik, Propojení s workitemy

Ano

60

Oběd

 

30

Modul 5 - TFS Source Control druhá část

Verzování a Labely, Praktické ukázky Branching, Merging, Struktura verzí a větví v SCC, Shelvingu, Monitorování a hledání změn

Ano

60

Modul 6 - Build service

Architektura a komponenty, Definice buildu, Build a workflow activity, Spouštění a monitorvání buildů ukázkové aplikce, Analýza informací o buildech

Ano

60

Přestávka

 

15

Modul 7 - Work Items – pokročilé

Vzajemné vazby mezi workItemy, Modifikace definice workitemů a modifikace workflow teamového procesu, Užitečné nadstavby a doplňky pro TFS 2010, Přímý přístup do TFS repository a export formou Excel reportů

Ano

60

Modul 8 - Co se nevešlo do školení Integrace s MS Project, MSSCCI Provider, SharePoint a vývojový portál, Reporty, zabezpečení TFS, vzdálený přístup a TFS Proxy, … dle zájmu účastníků

Ne

30

Jaké jsou termíny a místa workshopů, kde se registrovat?

Praktická cvičení budou probíhat v Praze - interní prostory společnosti Microsoft s.r.o. a v Brně - Microsoft Inovation Center

Zatím připravované termíny jsou:
o 30. listopad 2010 Praha, Microsoft s.r.o.
o 15. prosinec 2010 Brno, Microsoft inovační centrum
o 16. prosinec 2010 Praha, Microsoft s.r.o.
o 05. leden 2011 Praha, Microsoft s.r.o.
o 06. leden 2011 Brno, Microsoft inovační centrum
o 12. leden 2011 Praha, Microsoft s.r.o.
o 20. leden 2011 Brno, Microsoft inovační centrum
o 09. únor 2011 Brno, Microsoft inovační centrum
o 10. únor 2011 Praha, Microsoft s.r.o.

Další termíny podle zájmu poslední zřejmě na konci února případně i později podle zájmu a feedbacku účastníků i finančních možností naší skupiny podpory vývojářů.

Registrujte se na těchto stránkách

Kde najdu více informací o knize?

Knihu Řízení životního cyklu aplikací ve Visual Studiu 2010 dodává společnost Zonerpress. Prolistujte si obsah. Kniha je poskytována jako součást workshopu.

Jak musím prokázat, že jsem v daném období zakoupil/vlastním odpovídající licenci a na kolik míst mám nárok?

Pro „krabicové licence“ tzn., zejména asi samotný krabicový TFS 2010 kopie faktury (Krabicové licence VS 2010 včetně plného MSDN jsou dražší než odpovídající dvouleté OPEN licence a tak se jich kupuje minimálně).
Při registraci účastníků mající multilicence je vyžadováno vypsání čísla licence (agreement number). Kolik nových licencí budete mít, na tolik vývojářů se může zúčastnit workshopu.

Půjde se nějak zúčastnit školení, aniž bych musel mít zakoupenu výše uvedenou licenci?

Ano, na školení je otevřeno i zájemcům bez odpovídající licence, je však zpoplatněno a to částkou 1 500 kč/účastníka včetně DPH. Součástí poplatku je uvedená kniha a jednoduchý materiál pro praktické cvičení.

Mohu dostat jen samostatnou knihu případně školicí materiály, aniž bych se účastnil semináře?

Ano, v registračním formuláři bude možnost objednat zaslání knihy a materiálů poštou aniž byste se musel (a) fyzicky účastnit praktických cvičení.

Budete-li mít jakékoli dotazy, ptejte se.
J. Burian