DocumentDbBotDataStore DocumentDbBotDataStore DocumentDbBotDataStore Class

Definition

IBotDataStore<T> Implementation using Azure DocumentDb

public class DocumentDbBotDataStore : Microsoft.Bot.Builder.Dialogs.Internals.IBotDataStore<Microsoft.Bot.Connector.BotData>
type DocumentDbBotDataStore = class
    interface IBotDataStore<BotData>
Public Class DocumentDbBotDataStore
Implements IBotDataStore(Of BotData)
Inheritance
DocumentDbBotDataStoreDocumentDbBotDataStoreDocumentDbBotDataStore
Implements

Constructors

DocumentDbBotDataStore(IDocumentClient, String, String) DocumentDbBotDataStore(IDocumentClient, String, String) DocumentDbBotDataStore(IDocumentClient, String, String)

Creates an instance of the IBotDataStore<T> that uses the Azure DocumentDb.

DocumentDbBotDataStore(Uri, String, String, String) DocumentDbBotDataStore(Uri, String, String, String) DocumentDbBotDataStore(Uri, String, String, String)

Creates an instance of the IBotDataStore<T> that uses the Azure DocumentDb.

Explicit Interface Implementations

IBotDataStore<BotData>.FlushAsync(IAddress, CancellationToken) IBotDataStore<BotData>.FlushAsync(IAddress, CancellationToken) IBotDataStore<BotData>.FlushAsync(IAddress, CancellationToken)
IBotDataStore<BotData>.LoadAsync(IAddress, BotStoreType, CancellationToken) IBotDataStore<BotData>.LoadAsync(IAddress, BotStoreType, CancellationToken) IBotDataStore<BotData>.LoadAsync(IAddress, BotStoreType, CancellationToken)
IBotDataStore<BotData>.SaveAsync(IAddress, BotStoreType, BotData, CancellationToken) IBotDataStore<BotData>.SaveAsync(IAddress, BotStoreType, BotData, CancellationToken) IBotDataStore<BotData>.SaveAsync(IAddress, BotStoreType, BotData, CancellationToken)

Applies to