SendMessageNonRepudiate.Name SendMessageNonRepudiate.Name SendMessageNonRepudiate.Name SendMessageNonRepudiate.Name Property

Definition

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); };
[Microsoft.BizTalk.Component.BtsDescription("DescSendNrName")]
[Microsoft.BizTalk.Component.BtsPropertyName("PropSendNrName")]
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public string Name { get; }
member this.Name : string
Public ReadOnly Property Name As String

Property Value

Applies to