CursorDefinition CursorDefinition CursorDefinition Class

Definition

Represents the cursor definition.

public ref class CursorDefinition : Microsoft::SqlServer::TransactSql::ScriptDom::TSqlFragment
public class CursorDefinition : Microsoft.SqlServer.TransactSql.ScriptDom.TSqlFragment
Public Class CursorDefinition
Inherits TSqlFragment
Inheritance
CursorDefinitionCursorDefinitionCursorDefinition

Constructors

CursorDefinition() CursorDefinition() CursorDefinition()

Initializes a new instance of the CursorDefinition class.

Properties

FirstTokenIndex FirstTokenIndex FirstTokenIndex

Gets or sets the first token index.

(Inherited from TSqlFragment)
FragmentLength FragmentLength FragmentLength

Gets the fragment length.

(Inherited from TSqlFragment)
LastTokenIndex LastTokenIndex LastTokenIndex

Gets or sets the last token index.

(Inherited from TSqlFragment)
Options Options Options

Gets or sets the collection of cursor options.

ScriptTokenStream ScriptTokenStream ScriptTokenStream

Gets or sets a list of token streams.

(Inherited from TSqlFragment)
Select Select Select

Gets or sets the SELECT statement.

StartColumn StartColumn StartColumn

Gets the starting column.

(Inherited from TSqlFragment)
StartLine StartLine StartLine

Gets the starting line.

(Inherited from TSqlFragment)
StartOffset StartOffset StartOffset

Gets the fragment start offset value.

(Inherited from TSqlFragment)

Methods

Accept(TSqlFragmentVisitor) Accept(TSqlFragmentVisitor) Accept(TSqlFragmentVisitor)

Accepts a visit from the specified visitor.

AcceptChildren(TSqlFragmentVisitor) AcceptChildren(TSqlFragmentVisitor) AcceptChildren(TSqlFragmentVisitor)

Accepts a visit for the Children from the specified visitor.

Fields

Uninitialized Uninitialized Uninitialized

Value is -1.

(Inherited from TSqlFragment)

Applies to