SoapMethod.AcceptChildren(TSqlFragmentVisitor) SoapMethod.AcceptChildren(TSqlFragmentVisitor) SoapMethod.AcceptChildren(TSqlFragmentVisitor) Method

Definition

Accepts visitor for Children.

public:
 override void AcceptChildren(Microsoft::SqlServer::TransactSql::ScriptDom::TSqlFragmentVisitor ^ visitor);
public override void AcceptChildren (Microsoft.SqlServer.TransactSql.ScriptDom.TSqlFragmentVisitor visitor);
Public Overrides Sub AcceptChildren (visitor As TSqlFragmentVisitor)
Parameters

Applies to