VAT statement for the Czech Republic

Set up and generate the VAT statement for users in legal entities located in the Czech Republic.

This topic includes country-specific information about VAT statement setup for users in legal entities in the Czech Republic. For more information about general VAT reporting, see VAT reporting.

Set up sales tax authorities

To generate a VAT declaration in the required format for the specific tax authority, you must set up the report layout for the sales tax authorities.

  • On the Sales tax authorities page, in the General section, set the Report layout **to **Default.
  • Select the same Sales tax authority for the Sales tax settlement period that you will use for the sales tax codes.

Set up sales tax reporting codes

The following is an example of how sales tax reporting codes could be set up for VAT statement generation.

Example

For users in legal entities in the Czech Republic, according VAT declaration in 2016, the following sales tax reporting codes could be created.

Sales tax reporting code Description
2101 ř.210 - se zákl. sazbou daně - Základ
2102 ř.210 - se zákl. sazbou daně - Daň
2151 ř.215 - se sníž. sazbou daně - Základ
2152 ř.215 - se sníž. sazbou daně - Daň
2201 ř.220 - se zákl. sazbou daně - Základ
2202 ř.220 - se zákl. sazbou daně - Daň
2251 ř.225 - se sníž. sazbou daně - Základ
2252 ř.225 - se sníž. sazbou daně - Daň
2301 ř.230 - se zákl. sazbou daně - Základ
2302 ř.230 - se zákl. sazbou daně - Daň
2351 ř.235 - se sníž. sazbou daně – Základ
2352 ř.235 - se sníž. sazbou daně – Daň
2401 ř.240 - se zákl. sazbou daně - Základ
2402 ř.240 - se zákl. sazbou daně - Daň
2451 ř.245 - se sníž. sazbou daně - Základ
2452 ř.245 - se sníž. sazbou daně - Daň
2501 ř.250 - od osob reg. v jiném čl.státě - Základ
2502 ř.250 - od osob reg. v jiném čl.státě - Daň
2551 ř.255 - od osob nereg. v jiném čl.státě - Základ
2552 ř.255 - od osob nereg. v jiném čl.státě - Daň
2601 ř.260 - se zákl. sazbou daně – Základ
2602 ř.260 - se zákl. sazbou daně – Daň
2651 ř.265 - se sníž. sazbou daně – Základ
2652 ř.265 - se sníž. sazbou daně - Daň
2701 ř.270 - se zákl. sazbou daně - Základ
2702 ř.270 - se zákl. sazbou daně - Daň
2751 ř.275 - se sníž. sazbou daně - Základ
2752 ř.275 - se sníž. sazbou daně - Daň
3101 ř.310 - se zákl. sazbou daně - Základ
3102 ř.310 - se zákl. sazbou daně - Daň, plný nárok
3103 ř.310 - se zákl. sazbou daně - Daň, krác. nárok
3151 ř.315 - se sníž. sazbou daně - Základ
3152 ř.315 - se sníž. sazbou daně - Daň, plný nárok
3153 ř.315 - se sníž. sazbou daně - Daň, krác. nárok
3201 ř.320 - se zákl. sazbou daně - Základ
3202 ř.320 - se zákl. sazbou daně - Daň, plný nárok
3203 ř.320 - se zákl. sazbou daně - Daň, krác. nárok
3251 ř.325 - se sníž. sazbou daně - Základ
3252 ř.325 - se sníž. sazbou daně - Daň, plný nárok
3253 ř.325 - se sníž. sazbou daně - Daň, krác. nárok
3301 ř.330 - se zákl. sazbou daně - Základ
3302 ř.330 - se zákl. sazbou daně - Daň, plný nárok
3303 ř.330 - se zákl. sazbou daně - Daň, krác. nárok
3351 ř.335 - se sníž. sazbou daně - Základ
3352 ř.335 - se sníž. sazbou daně - Daň, plný nárok
3353 ř.335 - se sníž. sazbou daně - Daň, krác. nárok
3401 ř.340 - se zákl. sazbou daně - Základ
3402 ř.340 - se zákl. sazbou daně - Daň, plný nárok
3403 ř.340 - se zákl. sazbou daně - Daň, krác. nárok
3451 ř.345 - se sníž. sazbou daně - Základ
3452 ř.345 - se sníž. sazbou daně - Daň, plný nárok
3453 ř.345 - se sníž. sazbou daně - Daň, krác. nárok
3501 ř.350 - se zákl. sazbou daně - Základ
3502 ř.350 - se zákl. sazbou daně - Daň, plný nárok
3503 ř.350 - se zákl. sazbou daně - Daň, krác. nárok
3551 ř.355 - se sníž. sazbou daně - Základ
3552 ř.355 - se sníž. sazbou daně - Daň, plný nárok
3553 ř.355 - se sníž. sazbou daně - Daň, krác. nárok
3601 ř.360 - od osob reg. v jiném čl.státě - Základ
3602 ř.360 - od osob reg. v jiném čl.státě - Daň
3603 ř.360 - od osob reg. v jiném čl.státě - Daň, krác.
3651 ř.365 - od osob nereg. v jiném čl.státě - Základ
3652 ř.365 - od osob nereg. v jiném čl.státě - Daň
3653 ř.365 - od osob nereg. v jiném čl.státě - Daň, kr.
3702 ř.370 - při změně režimu - Daň, plný nárok
3703 ř.370 - při změně režimu - Daň, krác. nárok
3803 ř.380 - celková suma pro krácení nároku na odpočet daně
3902 ř.390 - celková suma plného nároku na odpočet daně
4102 ř.410 - dodání zboží do jiného čl.státu
4202 ř.420 - dodání nového dopr.prostř. osobě reg.
4252 ř.425 - dodání nového dopr. prostř. osobě nereg.
4302 ř.430 - vývoz zboží (§66)
4402 ř.440 - Ost.plnění osv.od daně s nárok. na odpočet
5102 ř.510 - Celk. usk.plnění s nárokem na odpočet daně
5202 ř.520 - Uskut. plnění, která se nezapoč. do koef.
5302 ř.530 - Celk. osv.usk.plnění bez nároku na odpočet
5402 ř.540 - Usk.plnění nezapoč. do výpočtu koeficientu
5503 ř.550 - Vypočt. poměr.část odp.daně (§76) - Koef.
5502 ř.550 - Vypočt. poměr.část odp.daně (§76)
5603 ř.560 - Vypoř. odp. daně (§76 odst.7-10) - Koef.
5602 ř.560 - Vypoř. odp. daně (§76 odst.7-10)
5702 ř.570 - Úprava odpočtu daně (§78)
5802 ř.580 - Vyrovnání odpočtu daně (§79)
6002 ř.600 - Vrácení daně
7102 ř.710 - Vypořádání daně na výstupu (§91)
7302 ř.730 - Daň na výstupu
7502 ř.750 - Odpočet daně
7532 ř.753 - Vlastní daňová povinnost
7542 ř.754 - Nadměrný odpočet
7802 ř.780 - Změna daň.povinnosti při podání dod. přiz.
8101 ř.810 - Pořízení zboží prostřední osobou
8151 ř.815 - Dodání zboží prostřední osobou

Configure the ER model and format for the report

You can use the Electronic reporting workspace to review or change the VAT statement configuration. Go to the Configurations page and select VAT declaration model from the list of models. This model is common for Austria, Czech Republic, Estonia, Finland, Latvia, and Lithuania and it aggregates tax data needed for VAT declaration. To review or change the VAT statement format for users in legal entities in the Czech Republic, select VAT declaration (CZ), which is a child of VAT declaration model in the model tree. Select it and click Designer on the Action Pane to review or change the format. For more information, see Electronic reporting.

Generate the VAT statement

To generate a VAT XML file, open the Sales tax payments page, select vouchers, and then click Export VAT XML file.