SqlServerAnnotationProvider SqlServerAnnotationProvider Class

Definition

public class SqlServerAnnotationProvider : IRelationalAnnotationProvider
Public Class SqlServerAnnotationProvider
    Implements IRelationalAnnotationProvider
Inheritance
System.ObjectSystem.Object
SqlServerAnnotationProviderSqlServerAnnotationProvider
Implements

Methods

System.Object.Equals(System.Object) System.Object.Equals(System.Object) Inherited from System.Object
System.Object.Equals(System.Object, System.Object) System.Object.Equals(System.Object, System.Object) Inherited from System.Object
For(IEntityType) For(IEntityType)
For(IForeignKey) For(IForeignKey)
For(IIndex) For(IIndex)
For(IKey) For(IKey)
For(IModel) For(IModel)
For(IProperty) For(IProperty)
System.Object.GetHashCode() System.Object.GetHashCode() Inherited from System.Object
System.Object.GetType() System.Object.GetType() Inherited from System.Object
System.Object.MemberwiseClone() System.Object.MemberwiseClone() Inherited from System.Object
System.Object.ReferenceEquals(System.Object, System.Object) System.Object.ReferenceEquals(System.Object, System.Object) Inherited from System.Object
System.Object.ToString() System.Object.ToString() Inherited from System.Object