TestSqliteAnnotationProvider TestSqliteAnnotationProvider Class

Definition

public class TestSqliteAnnotationProvider : TestAnnotationProvider, IRelationalAnnotationProvider
Public Class TestSqliteAnnotationProvider
    Inherits TestAnnotationProvider
    Implements IRelationalAnnotationProvider
Inheritance
System.ObjectSystem.Object
TestSqliteAnnotationProviderTestSqliteAnnotationProvider
Implements

Methods

Equals(Object) Equals(Object)

Inherited from System.Object

Equals(Object, Object) Equals(Object, Object)

Inherited from System.Object

For(IEntityType) For(IEntityType)

Inherited from TestAnnotationProvider

For(IForeignKey) For(IForeignKey)

Inherited from TestAnnotationProvider

For(IIndex) For(IIndex)

Inherited from TestAnnotationProvider

For(IKey) For(IKey)

Inherited from TestAnnotationProvider

For(IModel) For(IModel)

Inherited from TestAnnotationProvider

For(IProperty) For(IProperty)

public override IRelationalPropertyAnnotations For(IProperty property)
Public Overrides Function For(property As IProperty) As IRelationalPropertyAnnotations
Parameters
property
IProperty IProperty
Returns
Overrides

GetHashCode() GetHashCode()

Inherited from System.Object

GetType() GetType()

Inherited from System.Object

MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Inherited from System.Object

ReferenceEquals(Object, Object) ReferenceEquals(Object, Object)

Inherited from System.Object

ToString() ToString()

Inherited from System.Object