TestSqlServerAnnotationProvider TestSqlServerAnnotationProvider Class

Definition

public class TestSqlServerAnnotationProvider : TestAnnotationProvider, IRelationalAnnotationProvider
Public Class TestSqlServerAnnotationProvider
    Inherits TestAnnotationProvider
    Implements IRelationalAnnotationProvider
Inheritance
System.ObjectSystem.Object
TestSqlServerAnnotationProviderTestSqlServerAnnotationProvider
Implements

Methods

System.Object.Equals(System.Object) System.Object.Equals(System.Object) Inherited from System.Object
System.Object.Equals(System.Object, System.Object) System.Object.Equals(System.Object, System.Object) Inherited from System.Object
For(IEntityType) For(IEntityType) Inherited from TestAnnotationProvider
For(IForeignKey) For(IForeignKey) Inherited from TestAnnotationProvider
For(IIndex) For(IIndex) Inherited from TestAnnotationProvider
For(IKey) For(IKey) Inherited from TestAnnotationProvider
For(IModel) For(IModel) Inherited from TestAnnotationProvider
For(IProperty) For(IProperty)
System.Object.GetHashCode() System.Object.GetHashCode() Inherited from System.Object
System.Object.GetType() System.Object.GetType() Inherited from System.Object
System.Object.MemberwiseClone() System.Object.MemberwiseClone() Inherited from System.Object
System.Object.ReferenceEquals(System.Object, System.Object) System.Object.ReferenceEquals(System.Object, System.Object) Inherited from System.Object
System.Object.ToString() System.Object.ToString() Inherited from System.Object