CacheExpirationActionParameters.withOdataType(String odataType) Method

Definition

Set the odataType property: The @odata.type property.

public CacheExpirationActionParameters withOdataType(String odataType)

Parameters

odataType
java.lang.String

the odataType value to set.

Returns

the CacheExpirationActionParameters object itself.

Applies to