TERMES DE LLICÈNCIA DEL PROGRAMARI DE MICROSOFT MICROSOFT AZURE INFORMATION PROTECTION

Els termes de llicència presents constitueixen un contracte entre vós i Microsoft Corporation (o una de les seves filials). S'apliquen al programari esmentat anteriorment i a tots els serveis o actualitzacions de programari de Microsoft (excepte en la mesura en què aquests serveis o actualitzacions incloguin condicions noves o addicionals, cas en què aquestes condicions diferents s'aplicaran de manera prospectiva i no alteraran els drets que vós o Microsoft tingueu en relació amb els serveis o el programari actualitzat anteriorment).

SI COMPLIU AQUESTS TERMES DE LLICÈNCIA, DISPOSAREU DELS DRETS SEGÜENTS. EN FER ÚS DEL PROGRAMARI, ACCEPTEU AQUESTS TERMES.

1. DRETS D'INSTAL·LACIÓ I D'ÚS.

 • a) General. Podeu instal·lar i utilitzar qualsevol nombre de còpies del programari.
 • b) Programari de Tercers. El programari pot incloure aplicacions de tercers que se us llicencien en virtut d'aquest contracte o les seves pròpies condicions. Els termes de llicència, les notificacions i els reconeixements, si escau, de les aplicacions de tercers poden estar disponibles en línia a https://aka.ms/thirdpartynotices o en un fitxer de notificacions complementari. Encara que aquestes aplicacions es regeixin per altres contractes, l'exempció de responsabilitat, les limitacions aplicables i les exclusions de danys següents també s'aplicaran en la mesura en què ho permeti la legislació aplicable.

2. COMPILACIÓ DE DADES

El programari pot compilar informació vostra i sobre com utilitzeu el programari i enviar-la a Microsoft. Microsoft pot utilitzar aquesta informació per proporcionar serveis, així com per millorar els seus productes i serveis. Els vostres drets de no participar, en cas que n'hi hagi, es descriuen a la documentació del producte. Algunes característiques del programari poden permetre la compilació de dades dels usuaris de les vostres aplicacions que accedeixin al programari o l'utilitzin. Si utilitzeu aquestes característiques per permetre la compilació de dades a les vostres aplicacions, heu de complir amb la legislació aplicable, inclosa l'obtenció de qualsevol consentiment d'usuari necessari, així com mantenir una estratègia de privadesa prominent que informi els usuaris sobre com utilitzeu, compileu i compartiu les seves dades. Podeu obtenir més informació sobre la compilació i l'ús de dades de Microsoft a la documentació del producte i a la Declaració de Privacitat de Microsoft que trobareu a https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Accepteu complir totes les disposicions aplicables de la Declaració de Privacitat de Microsoft.

3. ÀMBIT DE LA LLICÈNCIA

El programari es cedeix subjecte a llicència i no és objecte de venda. Microsoft es reserva tots els altres drets. Tret que la legislació aplicable us atorgui més drets malgrat aquesta limitació, no fareu el següent (i no hi teniu dret):

 • a) eludir les limitacions tècniques del programari que només us permeten utilitzar-lo de maneres determinades;
 • b) utilitzar tècniques d'enginyeria inversa, descompilar o desassemblar el programari;
 • c) suprimir, minimitzar, bloquejar o modificar notificacions de Microsoft o dels seus proveïdors al programari;
 • d) fer un ús del programari que suposi una infracció de la llei, o que creï o propagui malware; o
 • e) compartir, publicar, distribuir o prestar el programari, proporcionar el programari com una solució allotjada independent perquè l'utilitzin altres persones ni transmetre el programari o aquest contracte a tercers.

4. RESTRICCIONS QUANT A L’EXPORTACIÓ

Heu de complir totes les lleis i els reglaments, nacionals i internacionals, en matèria d’exportacions que s'apliquin al programari, incloent-hi les restriccions pel que fa a la destinació, els usuaris finals i l’ús final. Per obtenir més informació sobre les restriccions en matèria d'exportació, visiteu https://aka.ms/exporting.

5. SERVEIS DE SUPORT TÈCNIC

Microsoft no té l'obligació en virtut d'aquest contracte de proporcionar cap servei de suport tècnic per al programari. Tot el suport tècnic es proporciona “tal qual”, “amb tots els errors” i sense garantia de cap tipus.

6. ACTUALITZACIONS

El programari pot cercar actualitzacions periòdicament, i baixar-les i instal·lar-les automàticament. Només podeu obtenir actualitzacions de Microsoft o de fonts autoritzades. Microsoft pot exigir-vos que actualitzeu el sistema per proporcionar-vos actualitzacions. Accepteu rebre aquestes actualitzacions automàtiques sense cap notificació addicional. Pot ser que les actualitzacions no incloguin o no admetin totes les característiques del programari, els serveis o els dispositius perifèrics.

7. CONTRACTE COMPLET

Aquest contracte i totes les altres condicions que Microsoft pugui establir per als complements, les actualitzacions o les aplicacions de tercers conformen el contracte complet del programari.

8. LEGISLACIÓ APLICABLE I LLOC DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Si vau adquirir el programari als Estats Units o a Canadà, les lleis de l'estat o la província on residiu (o si sou una empresa, on teniu el domicili social principal) regiran la interpretació d'aquest contracte, les reclamacions relacionades amb el seu incompliment i totes les altres reclamacions (incloses les de protecció al consumidor, competència deslleial i responsabilitat extracontractual), amb independència dels conflictes de principis legals. Si vau adquirir el programari en un altre país, s'aplicarà la legislació corresponent. Si hi ha jurisdicció federal dels EUA, vós i Microsoft accepteu la jurisdicció exclusiva del tribunal superior de King County, Washington, per a tots els conflictes que es presentin als tribunals. En cas contrari, vós i Microsoft accepteu la jurisdicció exclusiva del Tribunal Superior de King County, Washington, per a tots els conflictes que es presentin als tribunals.

9. DRETS DEL CONSUMIDOR; VARIACIONS REGIONALS

En aquest contracte es descriuen determinats drets legals. Pot ser que tingueu altres drets, incloent-hi els drets del consumidor, d'acord amb les lleis del vostre estat, país o província. Independentment i a part de la vostra relació amb Microsoft, també és possible que disposeu d'altres drets en funció de qui us hagi venut el programari. Aquest contracte no modifica els altres drets dels quals disposeu si la legislació del vostre estat, país o província no ho permet. Per exemple, si vau adquirir el programari a una de les regions següents, o si s'aplica obligatòriament la legislació del país, se us apliquen les disposicions següents:

 • a) Austràlia. Teniu garanties legals d'acord amb la Llei de Protecció al Consumidor d'Austràlia i cap part d'aquest contracte pretén afectar els vostres drets.
 • b) Canadà. Si vau adquirir aquest programari a Canadà, podeu deixar de rebre actualitzacions. Per fer-ho, desactiveu la característica d'actualització automàtica, desconnecteu el dispositiu d'Internet (quan us torneu a connectar a Internet, en cas de fer-ho, el programari tornarà a comprovar si hi ha actualitzacions i les instal·larà) o desinstal·leu el programari. La documentació del producte, si escau, també pot especificar com es desactiven les actualitzacions al dispositiu o el programari específic.
 • c) Alemanya i Àustria.
  • (i) Garantia. El programari degudament llicenciat funcionarà substancialment de la forma descrita als materials de Microsoft que l'acompanyen. No obstant això, Microsoft no concedeixen cap garantia contractual en relació amb el programari llicenciat.
  • (ii) Limitació de Responsabilitat. En cas de conducta intencional, negligència greu, reclamacions basades en la Llei de Responsabilitat per Productes, així com en cas de mort o lesions personals o físiques, Microsoft, és responsable segons la legislació. D'acord amb la clàusula anterior (ii), Microsoft només tindrà responsabilitat per negligència lleu si incompleix les obligacions contractuals pertinents, el compliment de les quals permet que aquest contracte s'executi degudament, i la infracció de les quals posaria en perill la finalitat d'aquest contracte i la confiança d'una part en el seu compliment (anomenades “obligacions cardinals”). En altres casos de negligència lleu, Microsoft no serà responsable de la negligència esmentada.

10. RENÚNCIA DE GARANTIA

EL PROGRAMARI ES LLICENCIA “TAL QUAL” I, PER TANT, ASSUMIU EL RISC D'UTILITZAR-LO. MICROSOFT NO CONCEDEIX CAP GARANTIA NI CONDICIÓ EXPLÍCITES. EN LA MESURA EN QUÈ HO PERMETI LA LEGISLACIÓ APLICABLE, MICROSOFT EXCLOU TOTES LES GARANTIES IMPLÍCITES, INCLOSES LES DE SATISFACCIÓ, D'IDONEÏTAT PER A UNA FINALITAT CONCRETA I D'ABSÈNCIA D'INFRACCIÓ DE DRETS.

11. LIMITACIÓ I EXCLUSIÓ DE LA RESPONSABILITAT

SI TENIU ALGUNA BASE PER A LA RECUPERACIÓ DE DANYS TOT I LA RENÚNCIA DE GARANTIA ANTERIOR, PODEU RECUPERAR DE MICROSOFT I DELS SEUS PROVEÏDORS NOMÉS ELS DANYS DIRECTES FINS A 5 USD. NO PODEU OBTENIR CAP INDEMNITZACIÓ PER DANYS D'ALTRES TIPUS, INCLOSOS ELS DANYS CONSEQÜENCIALS, PER LUCRE CESSANT, ESPECIALS, INDIRECTES O INCIDENTALS.

Aquesta limitació s'aplica a (a) tot allò relacionat amb el programari, els serveis, el contingut (incloent-hi el codi) de llocs d'Internet de tercers, o les aplicacions de tercers; i a (b) les reclamacions per incompliment de contracte, de la garantia o les condicions; responsabilitat objectiva, negligència o altres responsabilitats extracontractuals; o bé a qualsevol altra reclamació; en tots els casos, en la mesura permesa per la legislació aplicable.

De la mateixa manera, també s'aplicarà fins i tot si Microsoft coneixia o hauria d'haver conegut la possibilitat que es produïssin aquests danys. També pot ser que la limitació o exclusió esmentada anteriorment no s'apliqui al vostre cas perquè el vostre estat, província o país no permeti l'exclusió o la limitació de danys incidentals, conseqüencials o d'altre tipus.