УСЛОВИ ЛИЦЕНЦИРАЊА ЗА MICROSOFT СОФТВЕР MICROSOFT AZURE INFORMATION PROTECTION

Ови услови лиценцирања представљају уговор између вас и корпорације Microsoft (или једне од њених филијала). Примењују се на горепоменути софтвер и све Microsoft услуге или софтверске исправке (осим ако такве услуге или исправке имају нове или додатне услове, у ком случају ће се примењивати ти други услови, што неће утицати на ваша права или права Microsoft-а у вези са софтвером или услугама пре објављивања исправки).

АКО СТЕ САГЛАСНИ СА ОВИМ УСЛОВИМА ЛИЦЕНЦИРАЊА, ИМАТЕ СЛЕДЕЋА ПРАВА. КОРИШЋЕЊЕМ СОФТВЕРА ПРИХВАТАТЕ ОВЕ УСЛОВЕ.

1. ИНСТАЛАЦИЈА И КОРИСНИЧКА ПРАВА

 • a) Опште. Можете да инсталирате и користите било који број копије(а) софтвера.

 • b) Софтвер трећих лица. Овај софтвер може да садржи апликације трећег лица за које добијате лиценцу по основу овог уговора или по основу њихових услова. Услови лиценцирања, обавештења и изјаве, ако постоје, за апликације трећих лица могу бити доступни на мрежи на https://aka.ms/thirdpartynotices или у пратећим датотекама са обавештењима. Чак и када су такве апликације регулисане другим уговорима, примењују се и одрицања одговорности, ограђивања од штете и искључивања обештећења у мери дозвољеној примењивим правом.

2. ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА

Софтвер може да прикупља информације о вама и вашем коришћењу софтвера и да их шаље Microsoft-у. Microsoft може да користи ове информације да би пружао услуге и побољшао Microsoft производе и услуге. Ваша права да одбијете сагласност, ако постоје, описана су у документацији производа. Неке функције у софтверу могу да омогуће прикупљање података од корисника апликација који приступају софтверу или га користе. Ако користите ове функције да бисте омогућили прикупљање података у апликацијама, морате да поштујете примењиво право, што значи да морате да прибавите потребну сагласност корисника и наведете ажурну политику приватности која тачно обавештава кориснике о томе како користите, прикупљате и делите њихове податке. Можете да сазнате више о томе како Microsoft прикупља и користи податке у документацији за производ и Microsoft изјави о приватности на https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Прихватате све примењиве одредбе Microsoft изјаве о приватности.

3. УСЛОВИ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

Овај софтвер се лиценцира, не продаје се. Microsoft задржава сва остала права. Ако вам примењиво право не даје додатна права упркос овом ограничењу, нећете да (и немате право да):

 • a) заобилазите било каква техничка ограничења у софтверу која вам дозвољавају да га користите само на одређене начине;

 • b) вршите реверзни инжењеринг, декомпилацију или растављање софтвера;

 • c) уклањате, ублажавате, блокирате или мењате било каква обавештења Microsoft-а или његових добављача у софтверу;

 • d) користите софтвер на било који начин који је против закона нити да правите или ширите малвер нити да

 • e) делите, објављујете, дистрибуирате или позајмљујете софтвер, пружате софтвер као самостално хостовано решење другима на коришћење или преносите софтвер или овај уговор било ком трећем лицу.

4. ИЗВОЗНА ОГРАНИЧЕЊА

Морате да поступате у складу са свим домаћим и међународним извозним законима и прописима који се примењују на софтвер и који обухватају ограничења везана за одредишта, крајње кориснике и крајњу употребу. За више информација о ограничењима извоза посетите https://aka.ms/exporting.

5. УСЛУГЕ ПОДРШКЕ

Microsoft по основу овог уговора није обавезан да пружи услуге подршке за софтвер. Сва подршка се пружа „таква каква јесте“, „са свим грешкама” и без икаквих гаранција.

6. ИСПРАВКЕ

Софтвер ће можда повремено тражити исправке и преузети их и инсталирати уместо вас. Можете да прибавите исправке искључиво од корпорације Microsoft или овлашћених извора. Microsoft ће можда морати да ажурира систем да би вам пружио исправке. Прихватате да примате ове аутоматске исправке без додатних обавештења. Исправке можда неће обухватати или подржавати све постојеће функције софтвера, услуге или периферне уређаје.

7. ЦЕО УГОВОР

Овај уговор и сви други услови које Microsoft пружи за додатке, исправке или апликације трећих лица представља цео уговор за софтвер.

8. ПРИМЕЊИВО ПРАВО И МЕСТО РЕШАВАЊА СПОРОВА

Ако сте набавили софтвер у Сједињеним Америчким Државама или Канади, закони државе или покрајине у којој живите (или, ако представљате предузеће, закони места у коме се налази седиште предузећа) регулишу тумачење овог уговора, тужби услед његовог кршења и свих других тужби (укључујући тужбе у вези са заштитом потрошача, нелојалном конкуренцијом и деликтима), без обзира на сукоб законских начела. Ако сте софтвер набавили у ма којој другој држави, примењују се закони те државе. Ако постоји надлежност савезног суда САД, ви и Microsoft пристајете на искључиву судску надлежност савезних судова у округу Кинг у Вашингтону за све судске спорове. Ако не постоји, ви и Microsoft пристајете на искључиву судску надлежност Врховног суда округа Кинг у Вашингтону за све судске спорове.

9. ПРАВА ПОТРОШАЧА; РЕГИОНАЛНЕ РАЗЛИКЕ

Овај уговор описује одређена законска права. Можда ћете имати и друга права, укључујући права потрошача, према законима своје државе, покрајине или земље. Независно од вашег односа са Microsoft-ом, можете имати и права у односу на страну од које сте набавили софтвер. Овај уговор не мења та друга права ако закони ваше државе, покрајине или земље не дозвољавају такву промену права. На пример, ако сте набавили софтвер у једној од доленаведених регија или се примењују обавезни закони државе, следеће одредбе се примењују на вас:

 • a) Aустралија. Имате законске гаранције на основу закона о потрошачима у Аустралији (Australian Consumer Law) и ништа у овом уговору не утиче на та права.

 • b) Канада. Ако сте набавили овај софтвер у Канади, можете да престанете да примате исправке ако искључите функцију аутоматских исправки, прекинете интернет везу на уређају (међутим, када се поново повежете на интернет, софтвер ће наставити да тражи и инсталира исправке) или деинсталирате софтвер. Документација за производ, ако постоји, може да садржи упутства за искључивање исправки за одређени уређај или софтвер.

 • c) Немачка и Аустрија.

  • (i) Гаранција. Microsoft гарантује да ће правилно лиценцирани софтвер суштински функционисати у складу са описом у било којим Microsoft материјалима који се добијају уз софтвер. Међутим, Microsoft не даје уговорну гаранцију у вези са лиценцираним софтвером.

  • (ii) Ограничење одговорности. У случају намере, грубе непажње, тужби заснованих на Закону о одговорности за производ, као и у случају смрти, повреде физичког лица или физичке повреде, Microsoft сноси одговорност у складу са законским прописом.

У складу са горенаведеном клаузулом (ii), Microsoft ће бити одговоран за мању непажњу само уколико Microsoft прекрши важне уговорне обавезе чије испуњавање олакшава извршење овог уговора, односно чије кршење угрожава сврху овог уговора и на чије поштовање страна може да рачуна (такозване „кључне обавезе“). У другим случајевима мање непажње, Microsoft неће бити одговоран за мању непажњу.

10. ОДРИЦАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ

СОФТВЕР СЕ ЛИЦЕНЦИРА „ТАКАВ КАКАВ ЈЕСТЕ“. ВИ СНОСИТЕ РИЗИК ЊЕГОВОГ КОРИШЋЕЊА. MICROSOFT НЕ ПРУЖА НИКАКВА ИЗРИЧИТА ЈЕМСТВА, ГАРАНЦИЈЕ ИЛИ УСЛОВЕ. У МЕРИ ДОПУШТЕНОЈ ПРИМЕЊИВИМ ЗАКОНИМА, MICROSOFT ИСКЉУЧУЈЕ СВЕ ПОДРАЗУМЕВАНЕ ГАРАНЦИЈЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ОНЕ О ПОДЕСНОСТИ ЗА ПРОДАЈУ, ПОДЕСНОСТИ ЗА ОДРЕЂЕНУ НАМЕНУ И НЕПОВРЕЂИВАЊУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ.

11. ОГРАНИЧЕЊЕ ШТЕТА И ЊИХОВО ИСКЉУЧЕЊЕ

АКО ПОСТОЈИ ОСНОВА ЗА НАДОКНАДУ ШТЕТЕ УПРКОС ПРЕТХОДНОМ ОДРИЦАЊУ ГАРАНЦИЈЕ, ОД КОРПОРАЦИЈЕ MICROSOFT И ЊЕНИХ ДОБАВЉАЧА МОЖЕТЕ ДА НАДОКНАДИТЕ САМО ДИРЕКТНЕ ШТЕТЕ У МАКСИМАЛНОМ ИЗНОСУ ОД 5,00 USD. НЕ МОЖЕТЕ ДА НАДОКНАДИТЕ НИЈЕДНУ ДРУГУ ВРСТУ ШТЕТЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ПОСЛЕДИЧНЕ ШТЕТЕ, ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД ГУБИТКА ПРОФИТА, ПОСЕБНЕ, ПОСРЕДНЕ ИЛИ СЛУЧАЈНЕ ШТЕТЕ.

Ово ограничење се примењује на (а) све што је повезано са софтвером, услугама, садржајем (укључујући кôд) на интернет локацијама трећих лица или у апликацијама трећих лица и (б) тужбе због кршења уговора, кршења изјава, гаранција или услова, стриктне одговорности, немара, било којег другог деликта или било које друге тужбе у мери допуштеној примењивим правом.

Ово ограничење се такође примењује чак и уколико је Microsoft био упознат или је требало да буде упознат са могућношћу настанка штете. Горенаведено ограничење или искључење можда неће важити у вашем случају због тога што ваша држава, покрајина или земља можда не дозвољава искључивање или ограничење случајних, последичних или неких других штета.