LICENČNI POGOJI ZA MICROSOFTOVO PROGRAMSKO OPREMO MICROSOFT AZURE INFORMATION PROTECTION

Ti licenčni pogoji so pogodba med vami in družbo Microsoft Corporation (ali enim od njenih lastniško povezanih podjetij). Veljajo za programsko opremo, navedeno zgoraj, in morebitne Microsoftove storitve ali posodobitve programske opreme (razen če s temi storitvami ali posodobitvami dobite nove ali dodatne pogoje; v tem primeru ti drugi pogoji veljajo za v prihodnje in ne spreminjajo vaših ali Microsoftovih pravic glede programske opreme pred posodobitvijo ali storitev).

ČE RAVNATE SKLADNO S TEMI LICENČNIMI POGOJI, IMATE SPODAJ NAVEDENE PRAVICE. ČE UPORABLJATE TO PROGRAMSKO OPREMO, SPREJEMATE TE POGOJE.

1. PRAVICE DO NAMESTITVE IN UPORABE

 • a) Splošno. Namestite in uporabljate lahko poljubno število izvoda/izvode/izvodov programske opreme.

 • b) Programska oprema tretjih oseb. Programska oprema lahko vključuje programe tretjih oseb, ki se vam licencirajo v okviru te pogodbe ali pod pogoji, ki veljajo zanje. Morebitni licenčni pogoji, obvestila in potrditve za programe tretjih oseb so morda dostopni v spletu na strani https://aka.ms/thirdpartynotices ali v priloženi datoteki z obvestili. Tudi če te komponente urejajo druge pogodbe, veljajo spodnje zavrnitve, omejitve in izključitve glede odškodnin do mere, ki jo dovoljuje upoštevna zakonodaja.

2. ZBIRANJE PODATKOV

Programska oprema lahko zbira podatke o vas in vaši uporabi programske opreme in jih pošlje Microsoftu. Microsoft lahko te podatke uporabi za zagotavljanje storitev ter izboljšanje svojih izdelkov in storitev. Vaše morebitne pravice do zavrnitve sodelovanja so opisane v dokumentaciji izdelka. Nekatere funkcije v programski opremi lahko omogočajo zbiranje podatkov od uporabnikov vaših programov, ki dostopajo do programske opreme ali jo uporabljajo. Če te funkcije uporabite za omogočanje zbiranja podatkov v svojih programih, morate ravnati skladno z upoštevno zakonodajo, vključno s tem, da pridobite morebitno potrebno soglasje uporabnikov, in imeti jasno viden pravilnik o zasebnosti, ki uporabnike točno obvešča o tem, kako uporabljate, zbirate in drugim posredujete njihove podatke. Več o Microsoftovem zbiranju in uporabi podatkov lahko preberete v dokumentaciji izdelka in v Microsoftovi izjavi o zasebnosti na strani https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Strinjate se, da boste ravnali skladno z vsemi upoštevnimi določili Microsoftove izjave o zasebnosti.

3. OBSEG LICENCE

Programska oprema se licencira in ne prodaja. Microsoft si pridržuje vse druge pravice. Razen če vam upoštevna zakonodaja kljub tej omejitvi daje več pravic, ne smete (in nimate nobene pravice do tega):

 • a) poskušati obiti morebitne tehnične omejitve v programski opremi, ki dovoljuje uporabo programske opreme samo na določen način;

 • b) izvajati obratno inženirstvo, povratno prevajanje ali obratno zbiranje programske opreme;

 • c) odstraniti, pomanjšati, blokirati ali spremeniti morebitnih obvestil Microsofta ali njegovih dobaviteljev v programski opremi;

 • d) programske opreme uporabljati na protizakonit način ali za ustvarjanje in širjenje zlonamerne programske opreme; ali

 • e) programske opreme deliti z drugimi, je objavljati, distribuirati ali posojati, programske opreme dajati na voljo kot samostojne gostujoče rešitve, ki jo lahko uporabljajo drugi, ali programske opreme ali te pogodbe prenesti kateri koli tretji osebi.

4. OMEJITVE GLEDE IZVOZA

Ravnati morate v skladu z vso domačo ter mednarodno izvozno zakonodajo in s predpisi, ki veljajo za programsko opremo, kar vključuje omejitve glede ciljnih držav, končnih uporabnikov in končne uporabe. Če želite več informacij o omejitvah glede izvoza, obiščite https://aka.ms/exporting.

5. PODPORNE STORITVE

Microsofta ta pogodba ne obvezuje k zagotavljanju kakršnih koli podpornih storitev za programsko opremo. Vsa podpora je na voljo »kakršna je«, »z vsemi napakami« in brez vsakršnega jamstva.

6. POSODOBITVE

Programska oprema lahko redno preverja, ali so na voljo posodobitve, ter jih prenese in namesti. Posodobitve lahko dobite samo od Microsofta ali pooblaščenih virov. Microsoft bo morda moral posodobiti vaš sistem, da vam bo lahko zagotovil te posodobitve. Strinjate se s prejemanjem teh vrst samodejnih posodobitev brez dodatnega obvestila. Posodobitve morda ne bodo vključevale ali podpirale vseh obstoječih funkcij programske opreme, storitev ali dodatnih naprav.

7. CELOTNA POGODBA

Ta pogodba in morebitni drugi pogoji, ki jih Microsoft morda določi za dodatke, posodobitve ali programe tretjih oseb, predstavljajo celotno pogodbo za programsko opremo.

8. UPOŠTEVNA ZAKONODAJA IN KRAJ REŠEVANJA SPOROV

Če ste programsko opremo pridobili v Združenih državah ali Kanadi, razlaganje te pogodbe, vse zahtevke glede njene kršitve in vse druge (vključno s tistimi na podlagi zakonov o varstvu potrošnikov, nelojalni konkurenci in nepogodbeni odškodninski odgovornosti) ureja zakonodaja zvezne države ali province, v kateri živite (oziroma, če gre za podjetje, kjer imate sedež), in sicer ne glede na načela glede navzkrižij zakonodaj. Če ste programsko opremo pridobili v kateri koli drugi državi, velja zakonodaja te države. Če velja zvezna pristojnost v ZDA, se vi in Microsoft strinjate z izključno krajevno pristojnostjo zveznega sodišča v okraju King zvezne države Washington glede vseh sodnih sporov. Če ne velja zvezna pristojnost v ZDA, se vi in Microsoft strinjate z izključno krajevno pristojnostjo vrhovnega sodišča v okraju King zvezne države Washington glede vseh sodnih sporov.

9. PRAVICE POTROŠNIKOV, OBMOČNE RAZLIKE

Ta pogodba opisuje nekatere zakonske pravice. Po zakonodaji, ki velja v vaši zvezni državi, provinci ali državi, imate lahko tudi druge pravice, vključno s pravicami potrošnikov. Posebej in ločeno od vašega odnosa z Microsoftom imate morda tudi pravice glede entitete, od katere ste pridobili programsko opremo. Ta pogodba ne spreminja teh drugih pravic, če tega ne dovoljuje zakonodaja, ki velja v vaši zvezni državi, provinci ali državi. Če ste programsko opremo na primer dobili na enem od območij, navedenih spodaj, ali če velja zavezujoča državna zakonodaja, za vas veljajo ta določila:

 • a) Avstralija. V okviru avstralske potrošniške zakonodaje imate zakonska jamstva in nič v tej pogodbi ni namenjeno spreminjanju teh pravic.

 • b) Kanada. Če ste to programsko opremo pridobili v Kanadi, lahko prejemanje posodobitev izklopite tako, da izklopite funkcijo za samodejne posodobitve, prekinete povezavo naprave z internetom (toda, ko jo spet vzpostavite, bo programska oprema spet začela preverjati, ali so na voljo posodobitve, in jih nameščati) ali odstranite programsko opremo. V morebitni dokumentaciji izdelka je morda navedeno tudi, kako izklopiti posodobitve za vašo napravo ali programsko opremo.

 • c) Nemčija in Avstrija.

  • (i) Jamstvo. Ustrezno licencirana programska oprema bo v bistveni meri delovala skladno z opisi v Microsoftovem gradivu, ki je priloženo programski opremi. Vendar pa Microsoft ne daje nobenih pogodbenih jamstev za licencirano programsko opremo.

  • (ii) Omejitev odgovornosti. V primeru namernega dejanja, hude malomarnosti, zahtevkov na podlagi zakona o odgovornost proizvajalca in v primeru smrti ali telesnih poškodb, je Microsoft odgovoren skladno z upoštevno zakonodajo.

Ob upoštevanju prejšnjega stavka (ii) bo Microsoft odgovoren samo za majhno malomarnost, če Microsoft krši take materialne pogodbene obveznosti, katerih izpolnitev omogoča ustrezno izvajanje te pogodbe, in bi njihova kršitev ogrozila namen te pogodbe in skladnost z njo, na katero se pogodbena stranka lahko nanaša (t. i. »temeljne obveznosti«). V drugih primerih majhne malomarnosti Microsoft ne bo odgovoren za majhno malomarnost.

10. ZAVRNITEV JAMSTVA

PROGRAMSKA OPREMA SE LICENCIRA »KAKRŠNA JE« IN TVEGANJE, POVEZANO Z NJENO UPORABO, JE VAŠE. MICROSOFT NE DAJE NOBENIH IZRECNIH JAMSTEV, GARANCIJ ALI POGOJEV. DO MERE, KI JO DOVOLJUJE UPOŠTEVNA ZAKONODAJA, MICROSOFT IZKLJUČUJE VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO S TISTIMI GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI ZA DOLOČEN NAMEN IN ODSOTNOSTI KRŠITVE PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE.

11. OMEJITEV IN IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

ČE IMATE NE GLEDE NA PREJŠNJO ZAVRNITEV JAMSTVA KAKRŠNO KOLI OSNOVO ZA POVRNITEV ŠKODE, LAHKO OD MICROSOFTA IN NJEGOVIH DOBAVITELJEV ZAHTEVATE LE NEPOSREDNO ŠKODO V ZNESKU DO 5,00 USD. POVRNJENA VAM NE MORE BITI NOBENA DRUGA ŠKODA, VKLJUČNO S POSLEDIČNO, POSEBNO, POSREDNO ALI NAKLJUČNO OZIROMA ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKA.

Ta omejitev velja za (a) vse, kar je povezano s programsko opremo, storitvami, vsebino (vključno s kodo) na internetnih mestih tretjih oseb in programi tretjih oseb, ter (b) zahtevke zaradi kršitve pogodbe, kršitve jamstva, garancije ali pogoja, objektivne odgovornosti, malomarnosti ali druge nepogodbene odškodninske odgovornosti oziroma katerega koli drugega zahtevka ter v vsakem primeru v obsegu, ki ga dovoljuje upoštevna zakonodaja.

Velja tudi, če je Microsoft vedel oziroma bi moral vedeti za možnost nastanka take škode. Zgoraj navedena omejitev ali izključitev za vas morda ne velja, ker vaša zvezna država, provinca ali država ne dovoljuje izključitve ali omejitve naključne, posledične ali druge škode.