УМОВИ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ MICROSOFT MICROSOFT AZURE INFORMATION PROTECTION

Ці умови ліцензії – це угода між вами та корпорацією Майкрософт (або однією з її афілійованих осіб). Вони застосовуються до зазначеного вище програмного забезпечення, будь-яких оновлень програмного забезпечення та служб Microsoft (окрім випадків, коли такі служби чи оновлення супроводжуються новими або додатковими умовами; у таких випадках ці відмінні умови застосовуються з розрахунком на застосування в майбутньому та не впливають на ваші права або права корпорації Майкрософт стосовно вже оновленого програмного забезпечення чи служб).

У РАЗІ ДОТРИМАННЯ ЦИХ УМОВ ЛІЦЕНЗІЇ ВИ МАЄТЕ ОПИСАНІ НИЖЧЕ ПРАВА. ВИКОРИСТОВУЮЧИ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ, ВИ ЗАСВІДЧУЄТЕ СВОЮ ЗГОДУ НА ЦІ УМОВИ.

1. ПРАВА НА ІНСТАЛЯЦІЮ ТА ВИКОРИСТАННЯ

 • a) Загальні положення. Ви маєте право інсталювати та використовувати будь-яку кількість копії/копій цього програмного продукту.

 • b) Програмне забезпечення третіх сторін. До складу програмного продукту можуть входити програми третіх сторін, які надаються вам за ліцензією та використання яких регулюється цією угодою або їхніми власними умовами. Умови ліцензії, а також відповідні повідомлення та згоди (за наявності) для програм третіх сторін можна знайти на веб-сторінці https://aka.ms/thirdpartynotices або у файлі повідомлення, що надається разом із програмою. Навіть якщо на такі програми поширюється дія інших угод, наведені нижче відмова від відповідальності, обмеження й виключення стосовно збитків продовжують діяти в рамках належного до застосування закону.

2. ЗБИРАННЯ ДАНИХ

Програмний продукт може збирати інформацію про вас і про те, як ви його використовуєте, і надсилати цю інформацію корпорації Майкрософт. Вона може використовувати цю інформацію для надання послуг і покращення продуктів і служб Microsoft. Ваші права на відмову від використання даних (за наявності) зазначені в документації продукту. Деякі функції програмного продукту дають змогу збирати дані користувачів ваших програм, які використовують програмний продукт. Якщо ви використовуєте ці функції, щоб активувати збирання даних у своїх програмах, ви повинні дотримуватися належного до застосування закону, зокрема отримати необхідну згоду користувачів і підтримувати помітну політику конфіденційності, яка зрозуміло пояснює користувачам, як саме ви використовуєте, збираєте та розповсюджуєте їхні дані. Додаткові відомості про збирання та використання даних корпорацією Майкрософт можна знайти в документації продукту та в Декларації корпорації Майкрософт про конфіденційність, доступній на веб-сторінці https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Ви погоджуєтеся дотримуватись усіх належних до застосування положень Положення корпорації Майкрософт про конфіденційність.

3. ОБСЯГ ЛІЦЕНЗІЇ

Програмний продукт не продається, а надається в користування за ліцензією. Усі інші права належать корпорації Майкрософт. За винятком випадків, коли належний до застосування закон надає вам попри це обмеження додаткові права, ви не будете (і не матимете права):

 • a) обминати будь-які технічні обмеження програмного продукту, які дозволяють використовувати його лише певним способом;

 • b) здійснювати зворотне проектування, декомпілювати, дизасемблювати програмний продукт;

 • c) видаляти, скорочувати, блокувати або змінювати будь-які повідомлення від корпорації Майкрософт або її постачальників, які містяться в програмному продукті;

 • d) використовувати програмний продукт у будь-який протизаконний спосіб або для створення чи розповсюдження зловмисних програм; або

 • e) надавати спільний доступ до програмного продукту, публікувати, розповсюджувати чи надавати його в тимчасове користування або як автономне розміщене рішення для використання іншими особами, а також передавати програмний продукт або цю угоду будь-якій третій стороні.

4. ЕКСПОРТНІ ОБМЕЖЕННЯ

Ви зобов'язуєтеся дотримуватись усіх відповідних місцевих і міжнародних законів і правил щодо експорту, які стосуються цього програмного забезпечення, зокрема обмежень щодо місця призначення, користувачів і кінцевого використання. Додаткові відомості про експортні обмеження можна знайти на веб-сайті https://aka.ms/exporting.

5. ПОСЛУГИ ПІДТРИМКИ

Згідно з цією угодою корпорація Майкрософт не зобов’язана надавати послуги з підтримки цього програмного продукту. Будь-яка підтримка надається на умовах «як є», «з усіма недоліками» та без будь-яких гарантій.

6. ОНОВЛЕННЯ

Програмне забезпечення може періодично перевіряти наявність оновлень, а також завантажувати й інсталювати для вас такі оновлення. Дозволяється отримувати оновлення програмного забезпечення лише від Майкрософт або авторизованих джерел. Для забезпечення вас оновленнями Майкрософт може оновлювати вашу систему. Ви погоджуєтесь отримувати автоматичні оновлення таких типів без додаткових повідомлень. Оновлення можуть не містити або не підтримувати всі наявні функції програмного продукту, служби або периферійні пристрої.

7. ПОВНА УГОДА

Ця угода та будь-які інші умови Майкрософт щодо додаткових компонентів, оновлень або програм третіх сторін складають повну угоду для цього програмного продукту.

8. НАЛЕЖНИЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОН І МІСЦЕ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Якщо ви придбали цей програмний продукт у США або Канаді, усі претензії щодо порушення цієї угоди й інші претензії (зокрема, стосовно захисту споживачів, нечесної конкуренції та цивільних правопорушень) регулюються та інтерпретуються відповідно до законодавства штату або провінції, де ви проживаєте (або де розташовано основне місце вашої діяльності, якщо йдеться про бізнес), незалежно від принципів колізійного права. Якщо ви придбали цей програмний продукт у будь-якій іншій країні, застосовується законодавство цієї країни. Якщо існує юрисдикція федеральних судів США, ви та корпорація Майкрософт погоджуєтеся з тим, що будь-які спори, пов’язані з цією угодою, які мають розглядатися в суді, належать виключно до юрисдикції федеральних судів округу Кінґ, штат Вашингтон. В іншому разі ви та корпорація Майкрософт погоджуєтеся з тим, що будь-які спори, пов’язані з цією угодою, які мають розглядатися в суді, належать виключно до юрисдикції Вищого суду округу Кінґ, штат Вашингтон.

9. ПРАВА СПОЖИВАЧА; РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА

У цій угоді викладено певні юридичні права. За законами свого штату, своєї провінції або країни ви можете мати додаткові права, зокрема права споживача. Незалежно від ваших відносин із корпорацією Майкрософт ви можете мати права щодо сторони, у якої придбали програмний продукт. Ця угода не змінює цих інших прав, якщо законодавство вашого штату, вашої провінції або країни не дозволяє такої зміни. Наприклад, якщо програмне забезпечення придбано в одному з наведених нижче регіонів або діє обов’язковий закон країни, до вас застосовуються зазначені нижче положення.

 • a) Австралія. Ви маєте гарантії згідно із Законом Австралії про захист прав споживачів, і ніщо в цій угоді не передбачає обмеження таких прав.

 • b) Канада. Якщо ви придбали цей програмний продукт у Канаді, ви можете перестати отримувати оновлення, якщо вимкнете функцію автоматичного оновлення, відключите пристрій від Інтернету (проте коли ви знову підключитеся до Інтернету, програмне забезпечення відновить перевірку на наявність оновлень і їх інсталяцію) або видалите програмний продукт. Документація продукту (за наявності) може містити інструкції з вимкнення оновлень для певного пристрою або програмного забезпечення.

 • c) Німеччина та Австрія.

  • (i) Гарантія. Належним чином ліцензоване програмне забезпечення функціонуватиме в цілому так, як це описано в матеріалах Майкрософт, які супроводжують програмне забезпечення. Однак Майкрософт не надає жодної договірної гарантії стосовно ліцензованого програмного продукту.

  • (ii) Обмеження відповідальності. У випадку навмисної дії, грубої необережності, претензій на підставі Закону про відповідальність за якість продукції, а також у разі смерті чи тілесних і фізичних пошкоджень корпорація Майкрософт несе відповідальність відповідно до статутного права.

Згідно з пунктом (іі) вище корпорація Майкрософт нестиме відповідальність за незначну необережність у випадку порушення з боку Майкрософт таких істотних договірних зобов’язань, виконання яких спрощує належне виконання цієї угоди, порушення яких може поставити під загрозу її мету та на відповідність яким може постійно спиратися сторона (так звані «основні зобов’язання»). В інших випадках незначної необережності Майкрософт не нестиме відповідальність за неї.

10. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІЦЕНЗУЄТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК Є». РИЗИК ЗА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА ВАС. МАЙКРОСОФТ НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ І УМОВ. НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО НАЛЕЖНИМИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНАМИ, КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, ЗОКРЕМА НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ ТА НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ.

11. ОБМЕЖЕННЯ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗБИТКИ

ЯКЩО ВИ МАЄТЕ БУДЬ-ЯКІ ПІДСТАВИ ОТРИМАТИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ПОПРИ НАВЕДЕНУ ВИЩЕ ВІДМОВУ ВІД ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ ВІД КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ АБО ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ВІДШКОДУВАННЯ ЛИШЕ ПРЯМИХ ЗБИТКІВ У РОЗМІРІ НЕ БІЛЬШЕ 5,00 ДОЛ. США. ВІДШКОДУВАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ЗБИТКІВ, ЗОКРЕМА СПРИЧИНЕНИХ, СПЕЦІАЛЬНО ОБУМОВЛЕНИХ, НЕПРЯМИХ, НЕНАВМИСНО ЗАПОДІЯНИХ АБО ЗБИТКІВ УНАСЛІДОК УТРАЧЕНОЇ ВИГОДИ, НЕМОЖЛИВЕ.

Це обмеження застосовується до (а) будь-яких аспектів, пов’язаних із програмним забезпеченням, службами та вмістом (зокрема, кодом) на веб-сайтах або в програмах третіх сторін; (б) претензій щодо порушення зобов’язань за контрактом, гарантії або умов; об’єктивною відповідальністю, необережністю або іншим цивільним правопорушенням; а також із будь-якими іншими претензіями; у кожному випадку – наскільки це дозволено належним до застосування законом.

Це обмеження також діє у випадку, якщо Майкрософт було відомо або мало бути відомо про ймовірність таких збитків. Вищезазначене обмеження або виключення може не поширюватися на вас, якщо законодавство вашого штату, вашої провінції чи країни не припускає виключення або обмеження відповідальності за ненавмисно заподіяні, спричинені або інші збитки.