3.1.4.52.2.2 GetPivotFieldListDataResponse

The GetPivotFieldListDataResponse element specifies the result data for the GetPivotFieldListData WSDL operation.

 <xs:element name="GetPivotFieldListDataResponse" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <xs:complexType>
     <xs:sequence>
       <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="GetPivotFieldListDataResult" type="tns:CommandResult"/>
       <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="pivotFieldListData" type="tns:PivotFieldListData"/>
     </xs:sequence>
   </xs:complexType>
 </xs:element>

GetPivotFieldListDataResult: A CommandResult as specified in section 2.2.4.21. MUST be present.

pivotFieldListData: The PivotTable field list information as specified in the PivotFieldListData section 3.1.4.52.3.1. MUST be present.