3.2.4.3.2.2 dsc:GetPostScanJobElementsRequest

The dsc:GetPostScanJobElementsRequest element contains input data for an dsc:GetPostScanJobElements WSDL operation.

 <xs:element name="GetPostScanJobElementsRequest" 
 type="dsc:GetPostScanJobElementsRequestType"/>
  

dsc:GetPostScanJobElementsRequest is an element of type dsc:GetPostScanJobElementsRequestType.