4.6 Retrieving a Root License

The following example illustrates how to retrieve a root license using RTSP.

Receiver to Transmitter

 DESCRIBE rtsp://servername/file.wmv RTSP/1.0
 Accept: application/sdp
 CSeq: 1
 Supported: com.microsoft.wmdrm-nd, com.microsoft.wm.eosmsg, method.announce
 Require: com.microsoft.wmdrm-nd
 Content-Type: application/vnd.ms-wmdrm-license-request
 Content-Length: 1078

License Request message-Transmitter to Receiver

 RTSP/1.0 200 OK
 Content-Length: 1891
 Content-Type: application/sdp
 CSeq: 1
 Supported: com.microsoft.wmdrm-nd, com.microsoft.wm.eosmsg, method.announce

SDP Description

Example of data URL containing Base64-encoded License Response. For information on Base64 see [RFC3548].

 data:application/vnd.ms-wmdrm-license-response;base64, AggAAAAAAAABOFhNUgAAAAAB+TTbzXCRw1s+/jA4fQQY0wADAAEAAAEgAAMAAgAAADwAAQADAAAAEgBkAAAAAAAAAAAAAQAMAAAAGKRuHVtxsJ1Lk7WPrQPe5X0AAQANAAAACgABAAMABAAAABoAAQAFAAAAEgBkAGQAZABkAGQAAwAJAAAApgABAAoAAACeajiAiUBMGrAGUAOIqMGBggABAAEAgC7V1QF54EzuYbTYKPbgBEK6nDXGtbV+bJKF+Cn2yd/FUaC4vTIOxkF/eQLx+FqvLCUMtxvRSw01dns9Ejt021se2T+IROiZA0t5pRuNl3gq7JK9JKs+ZX8hKsEJFW0V7cyp9wdaCMh2esJ97r9agH1Sxf0mAqcQ0j1Q5dtXlWx/AAEACwAAABwAAQAQZZaX5nGEUAV8w6p6BQr++Q==