FontPartType Enumeration

Defines FontPartType - types of FontPart.

Namespace:  DocumentFormat.OpenXml.Packaging
Assembly:  DocumentFormat.OpenXml (in DocumentFormat.OpenXml.dll)

Syntax

'Declaration
Public Enumeration FontPartType
'Usage
Dim instance As FontPartType
public enum FontPartType

Members

Member name Description
FontData Font Data (.fntdata).
FontTtf TrueType Font (.ttf).
FontOdttf Obfuscated TTF Font (.odttf).

See Also

Reference

DocumentFormat.OpenXml.Packaging Namespace