MemberInfoExtensions MemberInfoExtensions MemberInfoExtensions MemberInfoExtensions Class

Definición

public ref class MemberInfoExtensions abstract sealed
public static class MemberInfoExtensions
type MemberInfoExtensions = class
Public Module MemberInfoExtensions
Herencia
MemberInfoExtensionsMemberInfoExtensionsMemberInfoExtensionsMemberInfoExtensions

Métodos

GetMetadataToken(MemberInfo) GetMetadataToken(MemberInfo) GetMetadataToken(MemberInfo) GetMetadataToken(MemberInfo)

Obtiene un token de metadatos del miembro determinado, si está disponible.Gets a metadata token for the given member, if available.

HasMetadataToken(MemberInfo) HasMetadataToken(MemberInfo) HasMetadataToken(MemberInfo) HasMetadataToken(MemberInfo)

Devuelve un valor que indica si un token de metadatos está disponible para el miembro especificado.Returns a value that indicates whether a metadata token is available for the specified member.

Se aplica a