BINDPTR.lptcomp Campo

Definición

Representa un puntero a una interfaz ITypeComp.Represents a pointer to an ITypeComp interface.

public: IntPtr lptcomp;
public IntPtr lptcomp;
val mutable lptcomp : nativeint
Public lptcomp As IntPtr 

Valor de campo

IntPtr

Se aplica a