DataflowBlockOptions.TaskScheduler DataflowBlockOptions.TaskScheduler DataflowBlockOptions.TaskScheduler DataflowBlockOptions.TaskScheduler Property

Definición

Obtiene o establece el TaskScheduler que se usará para programar tareas.Gets or sets the TaskScheduler to use for scheduling tasks.

public:
 property System::Threading::Tasks::TaskScheduler ^ TaskScheduler { System::Threading::Tasks::TaskScheduler ^ get(); void set(System::Threading::Tasks::TaskScheduler ^ value); };
public System.Threading.Tasks.TaskScheduler TaskScheduler { get; set; }
member this.TaskScheduler : System.Threading.Tasks.TaskScheduler with get, set
Public Property TaskScheduler As TaskScheduler

Valor de propiedad

El programador de tareas.The task scheduler.

Se aplica a