FontTypeConverter Constructor

Definición

Crea un FontTypeConverter con valores predeterminados.Creates a new FontTypeConverter with default values.

public FontTypeConverter ();

Se aplica a