Documentación de Azure AD Domain Services

Aprenda a usar Azure Active Directory Domain Services para proporcionar autenticación Kerberos o NTLM a aplicaciones o unir máquinas virtuales de Azure a un dominio administrado.