Androidi seadmetes Office’i privaatsusmeetmete haldamine poliitikasätete abilUse policy settings to manage privacy controls for Office on Android devices

Androidi seadmete Office’is on kasutusele võetud privaatsussätted, mis võimaldavad teil reguleerida järgmiste andmete või funktsioonidega seotud sätteid:There are policy settings for Office on Android devices that allow you to control settings related to the following:

  • diagnostikaandmed, mida kogutakse kasutatava Office’i klienttarkvara kohta ja saadetakse Microsoftile;Diagnostic data that is collected and sent to Microsoft about Office client software being used.

  • võrguteenusepõhised funktsioonid, mis kasutavad teile ja teie kasutajatele täiustatud Office’i funktsioonide pakkumiseks pilvepõhiseid funktsioone.Connected experiences that use cloud-based functionality to provide enhanced Office features to you and your users.

Lisateavet diagnostikaandmete ja võrguteenusepõhiste funktsioonide kohta leiate privaatsusfunktsioonide ülevaatest.For more information about diagnostic data and connected experiences, see Overview of privacy controls.

Need poliitikasätted rakenduvad järgmistele rakendustele.These policy settings apply to the following applications:

  • Word Androidi jaoks, Excel Androidi jaoks ja PowerPoint Androidi jaoks – 16.0.12228.20260 ja uuemad versioonid.Version 16.0.12228.20260 and later of Word for Android, Excel for Android, and PowerPoint for Android.
  • Outlook Androidi jaoks – 4.1.71 ja uuemad versioonid.Version 4.1.71 and later of Outlook for Android.
  • OneNote Androidi jaoks – 16.0.12228.20004 ja uuemad versioonid.Version 16.0.12228.20004 and later of OneNote for Android.
  • OneDrive Androidi jaoks – 5.47 ja uuemad versioonid;Version 5.47 and later of OneDrive for Android.
  • Office’i rakendus Androidi jaoks – 16.0.12430.20254 ja uuemad versioonid.Version 16.0.12430.20254 and later of the Office app for Android.

Androidi seadmete Office’ile saadaval olevad poliitikasättedPolicy settings available for Office on Android devices

Järgmises tabelis on loetletud, millised poliitikasätted on Androidi seadmete Office’i jaoks saadaval ja lingivad iga poliitikasätte kohta täiendava teabega.The following table lists which policy settings are available for Office on Android devices and a link to additional information about each policy setting.

Märkus

  • Esitatud lisateave hõlmab Office’i poliitikasätteid Windowsit kasutavate seadmete jaoks.The additional information provided covers the policy settings for Office on devices running Windows. Kuid sama teave kehtib ka Office’i jaoks Androidi seadmetes, kuna need poliitikasätted on samad.But the same information applies to Office on Android devices because they are the same policy settings.
  • Office’is võrguteenusepõhiste funktsioonide kasutamise lubamisepoliitikasäte, mis on saadaval Office’i jaoks seadmetes, mis kasutavad Windowsit, ei kehti Office’ile Androidi seadmetes.The Allow the use of connected experiences in Office policy setting that's available for Office on devices running Windows does not apply to Office on Android devices.
Poliitikasätte nimiName of policy setting LisateaveAdditional information
Office’ist Microsoftile saadetava klienttarkvara diagnostikaandmete taseme konfigureerimineConfigure the level of client software diagnostic data sent by Office to Microsoft Diagnostikaandmete poliitikasätePolicy setting for diagnostic data
Office’is sisu analüüsivate võrguteenusepõhiste funktsioonide kasutamise lubamineAllow the use of connected experiences in Office that analyze content Teie dokumentide sisu analüüsivate võrguteenusepõhiste funktsioonide poliitikasätePolicy setting for connected experiences that analyze your content
Office’is võrgusisu alla laadivate võrguteenusepõhiste funktsioonide kasutamise lubamineAllow the use of connected experiences in Office that download online content Veebisisu alla laadivate võrguteenusepõhiste funktsioonide poiitikasätePolicy setting for connected experiences that download online content
Office’is valikuliste võrguteenusepõhiste lisafunktsioonide kasutamise lubamineAllow the use of additional optional connected experiences in Office Valikuliste võrguteenusepõhiste lisafunktsioonide poliitikasätePolicy setting for optional connected experiences

Office’i pilvpoliitikateenuse kasutamine poliitikasätete rakendamiseksUse Office cloud policy service to apply policy settings

Androidi seadmete Office’i mis tahes nelja poliitikasätte rakendamiseks peate kasutama Office’i pilvpoliitikateenust.To apply any of these 4 policy settings for Office on Android devices, you need to use the Office cloud policy service. Office’i pilvpoliitikateenuse kasutamise kohta lisateabe saamiseks vaadake artiklit Office’i pilvpoliitikateenuse ülevaade.For more information on using the Office cloud policy service, see Overview of the Office cloud policy service.

Märkus

Kui kasutasite eelnevalt Office’i pilvpoliitikateenust nende poliitikasätete konfigureerimiseks Office’i jaoks Windowsit kasutavates seadmetes, siis kehtivad need samad sätted Androidi seadmete Office’ile.If you previously used Office cloud policy service to configure these policy settings for Office on devices running Windows, those same settings will apply to Office on Android devices. Selleks peate lihtsalt logima sisse Office’i pilvpoliitikateenusesse ja teenus rakendab seadistused automaatselt Androidi seadmete Office’ile.For that to happen, you just need to sign in to the Office cloud policy service and the service will apply the settings automatically to Office on Android devices.