Office’i tootesisesed soovitusedIn-product recommendations in Office

Selleks et saaksite võtta viimast Office’i funktsioonidest, võime teile jagada soovitusi selles Office’i tootes, mida parajasti kasutate.To help you take advantage of the features and functionality of Office, we might provide recommendations to you within an Office product that you’re using. Asutusepõhiste kasutajate puhul võivad need soovitused hõlmata teie ettevõtte ostetud või litsentsitud kontoritöötoodete või -teenustega seotud sõnumeid, olenemata sellest, kas kasutate praegu neid tooteid või teenuseid või mitte.For organizational users, these recommendations may include messages related to productivity products or services that your organization has purchased or licensed, whether or not you're currently using those products or services. Tavatarbijate puhul võivad need soovitused hõlmata ka saadaolevaid kontoritöötooteid või -teenuseid, mis on saadaval ja mida saab kasutada tasuta.For consumer users, these recommendations may also include messages related to productivity products or services that are available to you and that are free to use.

Allpool on toodud mõni näide tootesiseste soovituste kohta, mida võidakse kuvada.Here are some examples of the types of in-product recommendations that you might see:

  • Soovitus kasutada PowerPointi kujundusriista, et pakkuda esitluse slaidide loomise ajal kujundusideid.A recommendation to use PowerPoint Designer to provide you with design ideas as you’re creating slides for a presentation.
  • Soovitus dokumendi salvestamiseks OneDrive’i, et pääseksite dokumendile hõlpsasti juurde muudest seadmetest.A recommendation to save your document on OneDrive so that you can easily access the document from other devices.
  • Soovitus kasutada rakendust Excel iOS-i või Androidi jaoks, et pääseksite failidele juurde ka mobiilsideseadme kaudu.A recommendation to use Excel for iOS or Android so that you can access your files from your mobile device.

Meie eesmärk on anda asjakohaseid, õigeaegseid ja sobivas kontekstis esitatud soovitusi.Our goal is to provide recommendations that are relevant, timely, and shown in the appropriate context. Nende soovituste andmiseks võime toetuda teabele teie ostetud Office’i toodete kohta, Office’i kasutatavatele rakendustele, Office’i kasutatavate rakenduste funktsioonidele ja võimalustele või nendele rakendustele, mille litsents teil on, kuid mida pole veel proovinud.To provide these recommendations, we might rely on information about the Office products you have purchased, the Office apps that you use, the features and capabilities within those Office apps that you use, or those apps that you're licensed to use but haven’t tried yet. Need soovitused ei põhine tegelikul sisul, mida Office’is loote (nt eelarveprognoos Exceli arvutustabelis või Outlooki meili kirjutatud tekst).These recommendations are not based on the actual content that you create while using Office, such as budget projections in an Excel spreadsheet or the text you write in an Outlook email.

Lisateavet leiate teemast Microsofti privaatsus.For more information, see Privacy at Microsoft.