Office’i toodete jaoks saadaolevad privaatsusmeetmedPrivacy controls available for Office products

Microsoft on võtnud kohustuse pakkuda teile teavet ja funktsioone, mida vajate teadlike valikute tegemiseks seoses sellega, kuidas teie andmeid Office’i toodete kasutamise ajal kogutakse ja kasutatakse.Microsoft is committed to providing you with the information and controls you need to make informed choices about how your data is collected and used when you’re using Office products. See hõlmab nii Office’i toodete kasutamist Windowsi, Maci, iOS-i ja Androidi seadmetes kui ka Office’i veebirakenduste kasutamist.This includes when you use the Office products on Windows, Mac, iOS, and Android devices as well as when you use the Office apps on the web.

Aprillis 2019 tegime algust oma kõige uuemate Office’i toodete jaoks uute, värskendatud ja täiustatud privaatsusmeetmete pakkumisega diagnostikaandmete ja võrguteenusepõhiste funktsioonide jaoks.Starting in April 2019, we began providing new, updated, and improved privacy controls for diagnostic data and connected experiences to our most current Office products. Lisateavet leiate Microsoft 365 suurettevõtterakenduste privaatsusmeetmete ülevaatest.For more information, see Overview of privacy controls for Microsoft 365 Apps for enterprise.

Selle artikli jaotised sisaldavad järgmist teavet:The sections in this article contain the following information:

 • millised Office’i tooted ja versioonid hõlmavad kõige uuemaid privaatsusmeetmeid;Which Office products and versions provide our most recent privacy controls
 • millised neist privaatsusmeetmetest on neis Office’i toodetes ja versioonides saadaval;Which of those privacy controls are available in those Office products and versions
 • lingid artiklitele lisateabega nende privaatsusmeetmete haldamise kohta.Links to articles with more information about managing these privacy controls

Jaotised on korraldatud vastavalt sellele, kus Office’it kasutatakse (nt Windowsi või Maci seadmes või veebibrauseri kaudu).The sections are organized by where Office is being run, such as on a Windows or Mac device or from a web browser.

Office Windowsi seadmetesOffice on Windows devices

Meie kõige uuemad privaatsusmeetmed on saadaval järgmiste Office’i toodete jaoks, kui Office’it kasutatakse Windowsi seadmetes.Our most recent privacy controls are available for the following Office products when using Office on Windows devices:

 • Microsoft 365 või Office 365 tellimuslepingutes sisalduvate Office’i rakenduste töölauaversioonid.Desktop versions of the Office applications that come with Microsoft 365 or Office 365 subscription plans. See hõlmab näiteks Office’i rakendusi, mida sisaldab leping Microsoft 365 Personal (kodukasutuseks), Microsoft 365 Business Standard (ettevõtetele) või Microsoft 365 E5 (suurettevõtetele).For example, the Office apps that come with the Microsoft 365 Personal plan (for home), the Microsoft 365 Business Standard plan (for businesses), or the Microsoft 365 E5 plan (for enterprises).
 • Office 2019 ja Office 2016 jaemüügiversioonid, mis on saadaval ühekordse ostuna,Retail versions of Office 2019 and Office 2016, which are available as a one-time purchase. näiteks Office Professional 2019 või Office Home & Student 2016.For example, Office Professional 2019 or Office Home & Student 2016.
 • Projecti ja Visio töölauaversioonid, mis on kaasatud mõnda tellimuslepingusse, nt Project (leping 5) või Visio (leping 2).Desktop versions of Project and Visio that come with some subscription plans, such as Project Plan 5 or Visio Plan 2.
 • Project 2019, Project 2016, Visio 2019 ja Visio 2016 jaemüügiversioonid, mis on saadaval ühekordse ostuna.Retail versions of Project 2019, Project 2016, Visio 2019, and Visio 2016, which are available as a one-time purchase.
 • Project 2016 ja Visio 2016, mis on installitud klõpskäivitusega, mitte Windows Installeri (MSI) abil,Volume licensed versions of Project 2016 and Visio 2016 that are installed by using Click-to-Run instead of being installed by using Windows Installer (MSI). näiteks Project Professional 2016 või Visio Standard 2016.For example, Project Professional 2016 or Visio Standard 2016.

Järgmises tabelis on ära toodud Windowsi seadmete rakendused ja nende rakenduste miinimumversioonid, mis hõlmavad meie kõige uuemaid privaatsusmeetmeid.For Windows devices, the following table lists the apps and the minimum version of those apps which have our most recent privacy controls.

RakendusApp MiinimumversioonMinimum version
AccessAccess 19041904
ExcelExcel 19041904
OneDriveOneDrive 20.084.0426.000720.084.0426.0007
OneNoteOneNote 19041904
OutlookOutlook 19041904
PowerPointPowerPoint 19041904
ProjectProject 19041904
PublisherPublisher 19041904
Skype’i ärirakendusSkype for Business 16.0.1162916.0.11629
TeamsTeams 1.3.00.135651.3.00.13565
VisioVisio 19041904
WordWord 19041904

Nende Office’i rakenduste jaoks on Windowsi seadmetes saadaval järgmised privaatsusmeetmed:For those versions of Office apps on Windows devices, the following privacy controls are available:

 • Office'ist Microsoftile saadetava klienttarkvara diagnostikaandmete taseme konfigureerimineConfigure the level of client software diagnostic data sent by Office to Microsoft
 • Office’is sisu analüüsivate võrguteenusepõhiste funktsioonide kasutamise lubamineAllow the use of connected experiences in Office that analyze content
 • Office’is võrgusisu alla laadivate võrguteenusepõhiste funktsioonide kasutamise lubamineAllow the use of connected experiences in Office that download online content
 • Office’is valikuliste võrguteenusepõhiste lisafunktsioonide kasutamise lubamineAllow the use of additional optional connected experiences in Office
 • Office’is võrguteenusepõhiste funktsioonide kasutamise lubamineAllow the use of connected experiences in Office

Mõni Office’i toode ei pruugi teatud tüüpi võrguteenusepõhiseid funktsioone sisaldada ja seetõttu pole osa privaatsusmeetmeid asjakohased.Some Office products might not have certain types of connected experiences, so some privacy controls won’t be relevant.

Privaatsusmeetmete konfigureerimiseks kasutajate jaoks, kes kasutavad Office’it teie asutuses või ettevõttes Windowsi seadmetes, saate kasutada rühmapoliitikat või Office’i pilvepoliitikateenust.To configure these privacy controls for your users that are using Office on Windows devices in your organization, you can use Group Policy or the Office cloud policy service. Lisateavet leiate artiklist Microsoft 365 suurettevõtterakenduste privaatsuse juhtelementide haldamine poliitikasätete abil.For more information, see Use policy settings to manage privacy controls for Microsoft 365 Apps for enterprise.

Office Maci seadmetesOffice on Mac devices

Meie kõige uuemad privaatsusmeetmed on saadaval järgmiste Office’i toodete jaoks, kui Office’it kasutatakse Maci seadmetes.Our most recent privacy controls are available for the following Office products when using Office on Mac devices:

 • Office for Mac, mis on saadaval igas Office 365 või Microsoft 365 tellimuslepingus, mis hõlmab Office’i rakenduste töölauaversioone.Office for Mac, which is available with any Office 365 or Microsoft 365 subscription plan that includes the desktop versions of the Office apps. See hõlmab näiteks Office’i rakendusi, mida sisaldab leping Microsoft 365 Family (kodukasutuseks), Microsoft 365 Business Premium (ettevõtetele) või Microsoft 365 E3 (suurettevõtetele).For example, the Office apps that come with the Microsoft 365 Family plan (for home), the Microsoft 365 Business Premium plan (for businesses), or the Microsoft 365 E3 plan (for enterprises).
 • Office 2019 for Mac, mis on saadaval ühekordse ostuna jaekauplusest või hulgilitsentsimislepinguga.Office 2019 for Mac, which is available as a one-time purchase from a retail store or through a volume licensing agreement.

Järgmises tabelis on ära toodud Maci seadmete rakendused ja nende rakenduste miinimumversioonid, mis hõlmavad meie kõige uuemaid privaatsusmeetmeid.For Mac devices, the following table lists the apps and the minimum version of those apps which have our most recent privacy controls.

RakendusApp MiinimumversioonMinimum version
ExcelExcel 16.2816.28
OneDriveOneDrive 20.169.0823.000320.169.0823.0003
OneNoteOneNote 16.2816.28
OutlookOutlook 16.2816.28
PowerPointPowerPoint 16.2816.28
Skype’i ärirakendusSkype for Business 16.28.0.19216.28.0.192
TeamsTeams 1.3.00.92211.3.00.9221
WordWord 16.2816.28

Nende Office’i rakenduste jaoks on Maci seadmetes saadaval järgmised privaatsusmeetmed:For those versions of Office apps on Mac devices, the following privacy controls are available:

 • Office'ist Microsoftile saadetava klienttarkvara diagnostikaandmete taseme konfigureerimineConfigure the level of client software diagnostic data sent by Office to Microsoft
 • Office’is sisu analüüsivate võrguteenusepõhiste funktsioonide kasutamise lubamineAllow the use of connected experiences in Office that analyze content
 • Office’is võrgusisu alla laadivate võrguteenusepõhiste funktsioonide kasutamise lubamineAllow the use of connected experiences in Office that download online content
 • Office’is valikuliste võrguteenusepõhiste lisafunktsioonide kasutamise lubamineAllow the use of additional optional connected experiences in Office
 • Office’is võrguteenusepõhiste funktsioonide kasutamise lubamineAllow the use of connected experiences in Office

Mõni Office’i toode ei pruugi teatud tüüpi võrguteenusepõhiseid funktsioone sisaldada ja seetõttu pole osa privaatsusmeetmeid asjakohased.Some Office products might not have certain types of connected experiences, so some privacy controls won’t be relevant.

Privaatsusmeetmete konfigureerimiseks kasutajate jaoks, kes kasutavad Office’it teie asutuses või ettevõttes Maci seadmetes, saate kasutada eelistusi või Office’i pilvepoliitikateenust.To configure these privacy controls for your users that are using Office on Mac devices in your organization, you can use preferences or the Office cloud policy service. Lisateavet leiate artiklist Office for Maci privaatsusmeetmete haldamine eelistuste abil.For more information, see Use preferences to manage privacy controls for Office for Mac.

Office iOS-i seadmetesOffice on iOS devices

Meie kõige uuemad privaatsusmeetmed on saadaval järgmiste Office’i toodete jaoks, kui Office’it kasutatakse iOS-i seadmetes.Our most recent privacy controls are available for the following Office products when using Office on iOS devices:

RakendusApp MiinimumversioonMinimum version
ExcelExcel 2.302.30
LensLens 2.382.38
Office’i rakendusOffice app 2.342.34
OneDriveOneDrive 11.19.1111.19.11
OneNoteOneNote 16.3016.30
OutlookOutlook 4.30.04.30.0
PlannerPlanner 1.9.41.9.4
PowerPointPowerPoint 2.302.30
Skype’i ärirakendusSkype for Business 6.26.26.26.2
TeamsTeams 1417/2.0.18(2020072902)1417/2.0.18(2020072902)
Visio ViewerVisio Viewer 1.171.17
WordWord 2.302.30

Nende Office’i rakenduste jaoks on iOS-i seadmetes saadaval järgmised privaatsusmeetmed:For those versions of Office apps on iOS devices, the following privacy controls are available:

 • Office'ist Microsoftile saadetava klienttarkvara diagnostikaandmete taseme konfigureerimineConfigure the level of client software diagnostic data sent by Office to Microsoft
 • Office’is sisu analüüsivate võrguteenusepõhiste funktsioonide kasutamise lubamineAllow the use of connected experiences in Office that analyze content
 • Office’is võrgusisu alla laadivate võrguteenusepõhiste funktsioonide kasutamise lubamineAllow the use of connected experiences in Office that download online content
 • Office’is valikuliste võrguteenusepõhiste lisafunktsioonide kasutamise lubamineAllow the use of additional optional connected experiences in Office

Mõni Office’i toode ei pruugi teatud tüüpi võrguteenusepõhiseid funktsioone sisaldada ja seetõttu pole osa privaatsusmeetmeid asjakohased.Some Office products might not have certain types of connected experiences, so some privacy controls won’t be relevant.

Privaatsusmeetmete konfigureerimiseks kasutajate jaoks, kes kasutavad Office’it teie asutuses või ettevõttes iOS-i seadmetes, saate kasutada eelistusi või Office’i pilvepoliitikateenust.To configure these privacy controls for your users that are using Office on iOS devices in your organization, you can use preferences or the Office cloud policy service. Lisateavet leiate artiklist Office’i privaatsusfunktsioonide haldamine iOS-seadmetes eelistuste abil.For more information, see Use preferences to manage privacy controls for Office on iOS devices.

Office Androidi seadmetesOffice on Android devices

Meie kõige uuemad privaatsusmeetmed on saadaval järgmiste Office’i toodete jaoks, kui Office’it kasutatakse Androidi seadmetes.Our most recent privacy controls are available for the following Office products when using Office on Android devices:

RakendusApp MiinimumversioonMinimum version
ExcelExcel 16.0.12228.2026016.0.12228.20260
LensLens 16.0.12730.2008016.0.12730.20080
Office’i rakendusOffice app 16.0.12430.2025416.0.12430.20254
OneDriveOneDrive 5.475.47
OneNoteOneNote 16.0.12228.2000416.0.12228.20004
OutlookOutlook 4.1.714.1.71
PlannerPlanner 1.12.01.12.0
PowerPointPowerPoint 16.0.12228.2026016.0.12228.20260
Skype’i ärirakendusSkype for Business 6.27.0.126.27.0.12
TeamsTeams 1416/1.0.0.20200806011416/1.0.0.2020080601
WordWord 16.0.12228.2026016.0.12228.20260

Nende Office’i rakenduste jaoks on Androidi seadmetes saadaval järgmised privaatsusmeetmed:For those versions of Office apps on Android devices, the following privacy controls are available:

 • Office'ist Microsoftile saadetava klienttarkvara diagnostikaandmete taseme konfigureerimineConfigure the level of client software diagnostic data sent by Office to Microsoft
 • Office’is sisu analüüsivate võrguteenusepõhiste funktsioonide kasutamise lubamineAllow the use of connected experiences in Office that analyze content
 • Office’is võrgusisu alla laadivate võrguteenusepõhiste funktsioonide kasutamise lubamineAllow the use of connected experiences in Office that download online content
 • Office’is valikuliste võrguteenusepõhiste lisafunktsioonide kasutamise lubamineAllow the use of additional optional connected experiences in Office

Mõni Office’i toode ei pruugi teatud tüüpi võrguteenusepõhiseid funktsioone sisaldada ja seetõttu pole osa privaatsusmeetmeid asjakohased.Some Office products might not have certain types of connected experiences, so some privacy controls won’t be relevant.

Privaatsusmeetmete konfigureerimiseks kasutajate jaoks, kes kasutavad Office’it teie asutuses või ettevõttes Androidi seadmetes, peate kasutama Office’i pilvepoliitikateenust.To configure these privacy controls for your users that are using Office on Android devices in your organization, you need to use the Office cloud policy service. Lisateavet leiate artiklist Androidi seadmetes Office’i privaatsusmeetmete haldamine poliitikasätete abil.For more information, see Use policy settings to manage privacy controls for Office on Android devices.

Office’i veebiväljaanneOffice for the web

Meie kõige uuemad privaatsusmeetmed on saadaval järgmiste Office’i toodete jaoks, kui Office’it kasutatakse veebibrauseris.Our most recent privacy controls are available for the following Office products when using Office from a web browser:

 • ExcelExcel
 • OneNoteOneNote
 • PowerPointPowerPoint
 • VisioVisio
 • WordWord

Nende Office’i rakenduste jaoks pole miinimumversiooni määratud, kuna Microsoft haldab saadaolevaid versioone.There is no minimum version listed for these Office apps because Microsoft manages which version is available.

Office’i veebiväljaandes on saadaval järgmised privaatsusmeetmed.For Office on the web, the following privacy controls are available:

 • Office’is valikuliste võrguteenusepõhiste lisafunktsioonide kasutamise lubamineAllow the use of additional optional connected experiences in Office

Selle privaatsusmeetme konfigureerimiseks kasutajate jaoks, kes kasutavad Office’i veebiväljaannet, peate kasutama Office’i pilvepoliitikateenust.To configure this privacy control for your users that are using Office on the web, you need to use the Office cloud policy service. Lisateavet leiate artiklist Office’i veebiväljaande rakenduste privaatsusmeetmete haldamine poliitikasätete abil.For more information, see Use policy settings to manage privacy controls for Office for the web applications.