Koostöö meeskonnamallidega

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Meeskondade kasutamine Dynamics 365-is on valikuline, kuid meeskonnad annavad lihtsa võimaluse teavet ühiskasutusse anda ja äriüksuste vahel teiste kasutajatega koostööd teha. Meeskond on kasutajate rühm. Rühmana saate jälgida teavet kirjete kohta ja täita määratud ülesandeid palju tõhusamal ja paremini koordineeritud viisil. Meeskond kuulub küll ainult ühte äriüksusesse, kuid sellesse saab lisada kasutajaid teistest äriüksustest. Kasutaja saab seostada mitme meeskonnaga.

Meeskondi, millega saate koostööd teha, on kahte tüüpi: omanik ja juurdepääs.

  • Omanikmeeskonnale kuuluvad kirjed ja sellele on määratud turberollid. Need turberollid määravad meeskonna õigused. Lisaks meeskonna turberollidega antud õigustele on kasutajatel oma isiklike turberollidega ja teiste meeskondadega saadud õigused. Meeskonnal on sellele kuuluvate kirjete täielikud juurdepääsuõigused.

  • Juurdepääsumeeskonnale ei kuulu kirjeid ja sellele ei ole määratud turberolle. Kasutajatel on oma isiklike turberollide ja teiste meeskondade (mille liikmed nad on) rollidega saadud õigused. Kirjed antakse juurdepääsumeeskonnaga ühiskasutusse ja meeskonnaliikmetele määratakse kirjete juurdepääsuõigused, nt lugemine, kirjutamine või muutmine.

Juurdepääsumeeskonda saab luua käsitsi (kasutaja loodud) või automaatselt (süsteemi hallatav). Kasutaja loodud juurdepääsumeeskonnaga saab anda ühiskasutusse mitu kirjet. Süsteemi hallatav juurdepääsumeeskod luuakse kindla kirje jaoks ja teisi kirjeid ei saa selle meeskonnaga ühiskasutusse anda. Süsteemi hallatavate meeskondade jaoks peate andma meeskonna malli, mille põhjal süsteem saab meeskondi luua. Selles mallis saate määrata olemi tüübi ja kirje juurdepääsuõigused, mis antakse meeskonna loomisel selle liikmetele. Meeskonna mall kuvatakse määratud olemi kõigi kirjevormide juures loendina. Kui lisate sellesse loendisse esimese kasutaja, siis luuakse kirje tegelik juurdepääsumeeskond. Selle loendiga saab liikmeid meeskonda lisada või neid sealt eemaldada. Meeskonna mall kehtib määratud olemitüübi ja seotud olemite kirjetele, arvestades kaskaadireegleid. Meeskonnaliikmetele kirje erineva juurdepääsu andmiseks võite luua mitu meeskonnamalli, kus igas mallis on määratud eri juurdepääsuõigused. Näiteks võite luua konto olemile lugemisõigusega meeskonnamalli, mis võimaldab meeskonnaliikmetel vaadata määratud kontot. Teisele meeskonnale, millel on sama konto jaoks vaja suuremaid õigusi, võite luua meeskonnamalli lugemis-, kirjutamis-, ühiskasutus- ja muude pääsuõigustega.

Mallis saab määrata ainult süsteemi hallatavate juurdepääsumeeskondade õigusega olemeid.

Kui muudate meeskonnamalli pääsuõigusi, siis rakenduvad muudatused ainult uutele süsteemi hallatavatele juurdepääsumeeskondadele. Olemasolevaid meeskondi see ei mõjuta.

Teavet meeskonnamalli loomise kohta, süsteemi hallatavate juurdepääsumeeskondade lubamise kohta olemile ja olemi vormi kohandamise kohta meeskonnamalli lisamiseks leiate jaotisest Meeskonnamalli loomine ja olemivormile lisamine.

Vt ka

Meeskonnamalli loomine ja olemivormile lisamine
Meeskondade haldamine
Juurdepääs meeskondadele Microsoft Dynamics CRM-is