Serveripoolse sünkroonimise logimistõrge

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Teema käsitleb tõrgete logimise ülesandeid, mida täidab serveripoolne sünkroonimine. kui meili töötlemisel ilmneb tõrge, loob serveripoolne sünkroonimine selle kohta teatised. Tõrke liigitamise aluseks on tõrke olemus ja objekt, mille puhul tõrge tekkis.

Järgmised tabelid näitavad tõrgete liigitust nende olemuse alusel.

Ajutised tõrked Jäädavad tõrked
- Tõrked on olemuselt ajutised ja pärast kindlat arvu katseid võidakse need automaatselt parandada. Kui tõrge pärast konfigureeritud uuesti proovimiste arvu ei kao, logitakse uus tõrge (tõrkekoodi muutmata) jäädava tõrkena.
- Need tõrked ei vaja rakenduse Dynamics 365 kasutajalt otsest parandustoimingut, kuid administraator peaks selle üle vaatama mis tahes töökindluse ja pidurdamise probleemide osas.
- Kõik tõrked ilmuvad administraatori jaotises Hoiatus ja kasutaja teatiste seinal.
- Need on oma olemuselt jäädavad tõrked ja ilmnevad enamasti siis, kui ajutised tõrked jäävad parandamata ka pärast kindlat arvu katseid. Jäädavad tõrked võivad käivituda ka otse, ilma eelnevate ajutiste tõrgeteta (nt: parool on aegunud).
- Selliste tõrgete puhul mõjutatud postkastide meilitöötlus peatub. Need vajavad postkasti omaniku või rakenduse Dynamics 365 administraatori parandustoimingut.
- Kõik jäädavad tõrked ilmuvad administraatori jaotises Tõrge ja kasutaja teatiste seinal.

Tõrkeid liigitamise aluseks on ka objekt, mille puhul tõrge tekkis:

  • Meili tasemel tõrked. Tõrked, mis on omased meilile ja takistavad üksiku meili töötlemist, mõjutamata teisi meile. Tõrketeatised kuvatakse meili vormi jaotises Teatised.

  • Postkasti tasemel tõrked. Tõrked, mis on omased postkastile ja takistavad kõigi meilide töötlemist ning vajavad postkasti omaniku parandustoimingut. Tõrketeatised kuvatakse meili vormi teatiste jaotises, postkasti omaniku teatiste seinal ja postkasti vormil.

  • Profiili taseme tõrked. Tõrked, mis takistavad kõigi meilide töötlemist ühes või mitmes postkastis ja seostatud meiliserveri profiili omaniku parandustoimingut. Tõrketeatised kuvatakse meiliserveri profiili vormi teatiste jaotises, meiliserveri profiili omaniku teatiste seinal ja mõjutatud postkastide omanike teatiste seinal, kuigi neilt ei oodata mingeid toiminguid.

Teavet selle kohta, kuidas teatisi vaadata ja kuidas selliste teatiste puhul toimida, vaadake jaotisest Meilitöötluse tõrgete jälgimine.

Vt ka

Serveripoolse sünkroonimise tõrkeotsing ja jälgimine
Serveripoolse sünkroonimise puhul toetatud stsenaariumid